Зоологія

Зоологія - наука про тваринний світ Землі; вивчає видове різноманіття тварин (систематика); поширення тварин на Землі (зоогеография); пристосування тварин до певних умов існування і взаємовідносини тварин з навколишнім середовищем (екологія); будову тварин (морфологія); індивідуальний розвиток тварин (ембріологія); життєдіяльність тваринного організму (фізіологія); поведінка тварин (етологія); закономірності спадковості і мінливості (генетика тварин); порівняльну анатомію вимерлих викопних тварин (палеонтологія) та ін.
Досягнення та методи дослідження зоології широко використовуються в медицині. Особливо важливе значення для медичної практики набули такі розділи зоології, як паразитологія (див.), протозоология (наука про найпростіших), гельминтология (див.), медична ентомологія (наука про комах) і акарология (наука про кліщів), герпетології (наука про плазунів) і ін
См. також Біологія.