Цінні імунологічні властивості грудного молока

Сторінки: 1 2 3

Антитіла. В грудному молоці є імуноглобуліни всіх класів, причому найбільша їх концентрація виявлена в молозиві (табл. 10). Більш низька концентрація антитіл в молоці порівняно з їх вмістом у молозиві компенсується значно більшим обсягом споживаного молока. Основними імуноглобулінами є IgA, їх концентрація в молозиві в кілька разів вище, ніж у сироватці, а концентрація IgA в молоці практично така ж, як і в сироватці [65-70]. В одній з недавніх робіт автори припускають, що у молозиві є фактор, що стимулює синтез IgA В-лімфоцитами і не впливає на утворення IgG і IgM [71]. IgA містяться в грудному молоці головним чином у формі секреторних IgA (SIgA), які володіють стійкістю до змін рН і дії протеолітичних ферментів, тим самим забезпечуючи надійну імунологічну захист на поверхні слизової оболонки. Концентрація IgG і IgM в грудному молоці, як правило, нижче, ніж у сироватці, а в молозиві рівень цих імуноглобулінів у ряді випадків наближається до їх концентрації в сироватці [65]. Рівень IgD та IgE у молозиві у більшості випадків низький, а в молоці вони визначаються в незначній кількості [65, 71-74].
У грудному молоці міститься безліч різних антитіл, і їх склад залежить від імунітету матері, виробленого в результаті иммунизаций або перенесених інфекцій. Однак кореляція між титром антитіл у молоці і сироватці крові досить слабка. Антитіла грудного молока спрямовані проти бактерій, бактеріальних токсинів, вірусів та паразитів [66, 75-91]. Крім того, в грудному молоці є IgA антитіла, спрямовані проти споживаних матір'ю харчових білків [83, 87, 92-95]. IgA антитіла, мабуть, грають у дітей раннього віку важливу роль у захисті слизової оболонки кишечника від проникнення потенційних харчових алергенів. Hanson і співавт. [96] відзначають, що в ряді випадків знаходяться на грудному вигодовуванні діти страждають коліками, якщо мати споживає коров'яче молоко; автори виявили, що коліки розвиваються, як правило, тільки в тих випадках, коли в грудному молоці відсутні IgA антитіла до білків коров'ячого молока.
Лактоферин. Лактоферин, пов'язаний з залізом білок молочної сироватки, інгібує ріст бактерії Е. coli, особливо в присутності антитіл [88, 97], і пригнічує ріст Streptococcus mutans. Vibrio cholerae [98] і С. albicans [99]. Механізм дії лактоферрина мабуть, пов'язаний з його здатністю зв'язувати залізо; зменшення в середовищі іонів заліза перешкоджає росту мікроорганізмів [100].
Концентрація лактоферрина в грудному молоці коливається від 150 до 700 мг у 100 мл, причому в молозиві вона вища, ніж у молоці [64, 101, 102]. Вміст цього білка в коров'ячому молоці дуже низька (менше 0,2 мг/ 100 мл), а в патентованих сумішах лактоферин знаходиться в неактивній формі. У дослідах in vitro насичення лактоферрина залізом призводить до інгібування його антимікробної дії; разом з тим споживання додаткової кількості заліза під час лактації не змінює бактерицидної дії лактоферрина грудного молока і не впливає на ступінь його насичення залізом [64]. Представляється цікавим з'ясувати, чи впливає додатково прийняте дитиною залізо на кишкову флору та антибактеріальну активність лактоферрина in vivo.
Лізоцим. Лізоцим (мурамидаза) є ферментом, що руйнує стінку мікроорганізмів, головним чином Е. coli та грампозитивних бактерій. Його концентрація в грудному молоці значно вище, ніж у коров'ячому, і, крім того, в грудному молоці він знаходиться в більш стійкої формі[68, 76, 102, 103].
Лактопероксідаза. Система лактопероксидазы включає фермент лактопероксидазу, тіоціанат і пероксид; ця система діє проти різних бактерій, таких як стрептококи, синьогнійна паличка, Е. coli та S. tiphimurium [104, 105]. Активність цього ферменту, однак, у грудному молоці значно нижче, ніж у коров'ячому або в слині дитини [104].