Харчування здорових дітей

При викладі вікових особливостей обміну речовин у дітей ми вже відзначали різнобічний вплив харчових почав на найрізноманітніші процеси дитячого організму.
Харчові речовини, одержувані дитиною, є джерелом енергії, необхідної для теплоутворення і роботи; вони відіграють роль пластичних матеріалів, таких потрібних енергійно зростаючому дитячому організму, і, надаючи безперечний вплив на процеси метаболізму, регулюють фізико-хімічна рівновага в його соках і тканинах. Характер вводиться дитині їжі в більшій чи меншій мірі відбивається на функції всіх органів, на тонусі нервової системи, на гормональному рівновазі, специфічної і неспецифічної резистентності організму до впливів факторів навколишнього середовища і до різних инфектам.
Аліментарний момент має винятково велике значення в патогенезі та етіології багатьох патологічних станів, зокрема в генезі розладів росту, харчування і травлення у дітей раннього віку.
Таким чином, якісно і кількісно правильне харчування дітей є фактором великого профілактичного значення, без якого нормальний розвиток дитини виявляється неможливим. У багатьох випадках харчування використовується як лікувальний фактор.