Фантоми дозиметричні

Фантоми дозиметричні - це моделі тіла людини або тварин, призначені для вимірювання поглинених доз іонізуючих випромінювань.
Дозиметричні фантоми виготовляють з тканеподобных матеріалів, які по щільності і ефективному атомному номеру близькі до модельованого біологічної тканини. Дозиметричні фантоми можуть бути як у вигляді простих геометричних фігур з одного або суміші тканеподобных речовин, так і у формі імітованого тіла з роздільним моделюванням внутрішніх органів. Наприклад, для імітації кісткової тканини використовують натуральний скелет, легеневу тканину моделюють з желатинових капсул або пористої гуми, паренхіматозні органи - з суміші парафіну з кремнеземом. У виготовлених таким чином дозиметричних фантомах розміщують фотоплівки, датчики іонізаційних дозиметрів або хімічні дозиметри і піддають їх опромінення. Результати дозиметрії (див.) дозволяють судити про розподіл глибинних доз в опроміненому об'єкті.
На підставі отриманих даних складають, наприклад, дозиметричні таблиці, які використовують у променевій терапії (див.).