Алкоголізм

У розділі розглядається вживання алкоголю в історичному аспекті. Викладаються шляхи формування алкоголізму як хвороби. Обґрунтовується актуальність проблеми подолання пияцтва і алкоголізму. Обговорюються біохімічні, психофармакологічні, нейрофізіологічні та психологічні аспекти формування алкоголізму. Дається опис основних клінічних проявів хвороби. Наводяться сучасні науково обґрунтовані методи лікування та профілактики.
Так само містить відомості про шкідливий вплив алкоголю на дітей і підлітків. Описано не тільки безпосередній негативний вплив вживання алкоголю на організм, але й докладно розглядається непрямий вплив пияцтва дорослих на формування особистості дитини. Надано рекомендації щодо запобігання поширенню вживання алкоголю дітьми і підлітками.
Розрахований на широке коло читачів.
Доповнено новими даними про поширеність і наслідки алкоголізму, істотною переробці піддалася основна глава книги «Організація боротьби з алкоголізмом», введено новий розділ, присвячений первинної профілактики алкоголізму, велике місце відводиться пропаганді здорового способу життя.
Для організаторів охорони здоров'я, наркологів та інших фахівців, які цікавляться проблемами алкоголізму.

Зміст

 • Передмова

 • Глава I. Визначення та класифікації алкоголізму
 • Про термінології алкоголізму
 • Діагностичні критерії та класифікації алкоголізму

 • Глава II. Методи вивчення алкоголізму
 • Методичні підходи до вивчення алкоголізму як соціально-гігієнічної проблеми
 • Програма і методика комплексних соціально-гігієнічних досліджень алкоголізму

 • 2. Глава III. Споживання алкогольних напоїв
 • Динаміка споживання алкогольних напоїв в економічно розвинених країнах
 • Споживання алкогольних напоїв в дореволюційній Росії і СРСР

 • Глава IV. Поширеність алкоголізму
 • Поширеність алкоголізму щодо окремих країн світу
 • Деякі соціально-гігієнічні аспекти поширеності зловживання алкоголем

 • Глава V. Медико-соціальні наслідки зловживання алкоголем
 • Смертність від алкоголізму та пияцтва
 • Вплив зловживання алкоголем на загальну захворюваність населення
 • Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності робітників, які зловживають алкоголем
 • Економічний і моральний збиток від алкоголізму та пияцтва

 • Глава VI. Соціальні причини алкоголізму та пияцтва
 • Аналіз сучасних концепцій алкоголізму
 • Роль соціально-гігієнічних факторів у розвитку алкоголізму

 • Глава VII. З історії боротьби з алкоголізмом
 • Боротьба з алкоголізмом в зарубіжних країнах
 • Основні етапи боротьби з алкоголізмом в дореволюційній Росії і СРСР

 • Глава VIII. Організація боротьби з алкоголізмом в СРСР
 • Державно-адміністративні і громадські заходи боротьби з пияцтвом та алкоголізмом
 • Організація наркологічної допомоги
 • Організація боротьби з алкоголізмом на промислових підприємствах
 • Основні напрямки профілактики алкоголізму
 • Список літератури

 • * * *

 • Список скорочень

 • Розділ 1. Погляд у минуле
  Глава 2. Алкоголь в сучасному світі
  Розділ 3. Алкоголь і алкоголізм
 • Соціально-психологічні фактори, які сприяють вживання алкоголю і формування алкоголізму
 • Індивідуально-психологічні чинники, що сприяють розвитку алкоголізму
 • Глава 4. Алкогольне сп'яніння з різних точок зору
 • Що таке алкоголь?
 • Фізіологія алкогольного сп'яніння
 • Розподіл алкоголю в організмі
 • Окислення алкоголю
 • Токсична дія алкоголю
 • Ступені алкогольного сп'яніння
 • Психофізіологічні аспекти сп'яніння
 • Зміни в ендокринній системі та обмін речовин в сп'янінні

 • Глава 5. Порочні круги, або патогенез алкоголізму
 • Метаболізм етанолу і формування алкоголізму
 • Зрушення в обміні речовин
 • Порушення імунних процесів
 • Участь гормональних систем у патогенезі
 • Нейрофізіологічні зрушення
 • Алкоголь і печінка

 • Глава 6. Хвороба під назвою «алкоголізм»
 • Хворі з характерологічними особливостями нестійкого кола
 • Хворі з характерологічними особливостями синтонного кола
 • Хворі з характерологічними особливостями астенічного кола
 • Хворі з характерологічними особливостями истеровозбудимого кола
 • Хворі з характерологічними особливостями стенического кола
 • Алкоголізм у підлітково-юнацькому віці
 • Алкоголізм у жінок
 • Роль спадковості

 • Глава 7. Класифікація алкоголізму і питання діагностики
  Глава 8. Сучасні підходи до лікування алкоголізму
 • Медикаментозне лікування
 • Немедикаментозне лікування
 • Анонімні алкоголіки

 • Глава 9. Запобігти хворобі
 • Формування особистості
 • Здоровий спосіб життя
 • Психогігієна
 • Специфічна профілактика
 • Висновок
 • Література

 • * * *
 • Особистість і алкоголізм
 • Алкоголізм у дітей та підлітків
 • Згубний вплив алкоголю на суспільство



 • Алкоголізм і вживання алкоголю - перешкода на шляху розвитку будь-якого суспільства і цивілізації в цілому. Перешкоду, яку необхідно подолати, бо надто дорогою ціною обходиться людству спиртне. І суть не тільки в матеріальних втратах, а у втраті духовних сил, понівеченими долями і втрачені життя.
  Алкоголізм не можна розглядати ізольовано, він найтіснішим чином пов'язаний з пияцтвом і вживанням алкоголю взагалі. Якщо дивитися ширше, то і сама увага до алкоголю лише фрагмент більш складної проблеми - відношення людини до вживання психотропних (здатних змінювати психічний стан) препаратів. Серед них є чимало засобів, що викликають звикання і пристрасть, що ведуть до розвитку наркоманії і токсикоманії. Хоча спектр розподілу зловживання психотропними засобами неоднаковий у різних регіонах, алкоголь тут безумовний лідер.
  Реальна картина така, що в більшості країн світу саме споживання алкоголю і алкоголізм викликають найбільш серйозне занепокоєння і призводять до тяжких наслідків. У той же час, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на початку 80-х років світове виробництво спиртних напоїв досягла 2,5 л на душу населення в рік в перерахунку на 100%-ний алкоголь.
  Наркологічна ситуація, що історично склалася в СРСР, також характеризується переважанням алкоголізму. Споживання алкоголю в порівнянні з будь-якими іншими психотропними засобами більшою мірою пов'язано з різноманітними звичаями, традиціями і ритуалами, що існують у нашому суспільстві. Тому сьогодні прийшло розуміння того, що подолання пияцтва і алкоголізму не одномоментна акція, а багатоетапний процес, що має на меті перехід суспільства до нового, здорового способу життя. Для цього потрібна серйозна перебудова в різних сферах життя. Така перебудова в СРСР вже почалася і відбувається на наших очах.
  Партія і уряд прийняли документи, відмітна риса яких - їх принциповий характер: вони спрямовані не на зменшення, а на подолання пияцтва і алкоголізму, що особливо актуально в «сучасних умовах, коли все повніше розкриваються творчі сили нашого соціалістичного ладу, переваги соціалістичного способу життя, особливого значення набуває суворе дотримання принципів комуністичної моралі і моральності» 1. Відповідає поставленим цілям і загальнодержавний масштаб здійснюваних заходів.
  Поставлена задача домогтися викорінення умов, підтримують вживання як спиртного, так і інших викликають пристрасть коштів. Вирішується це завдання лише шляхом реалізації довгострокової програми комплексу заходів, що включає соціально-економічні, виховні, психологічні і медико-біологічні аспекти боротьби з вживанням алкоголю. Однак особливу складність представляє подолання власне алкоголізму.
  Що ж таке алкоголізм? Суперечки про те, хвороба це чи ні,- давно в минулому. Алкоголізм - це утяжеляющееся по мірі прогресування і стає хронічним захворювання, що формується в ході регулярного вживання алкоголю й характеризується розвитком патологічного потягу до алкоголю, появою інших психічних і фізичних порушень, а також соціальних наслідків, пов'язаних з вживанням алкоголю. Алкоголізм як хвороба переважно медична проблема. Проте його розвиток у питущих стає можливим лише при наявності масштабного соціального явища - виробництва і збереження традицій вживання алкоголю. Небезпека хвороби таїться в кожній ланці ланцюжка «вживання алкоголю - пияцтво (регулярне вживання алкоголю - алкоголізм». Кожна попередня ланка є необхідним для появи наступного. І ясно, що для вирішення проблеми недостатньо зосередити зусилля лише на боротьбі з найбільш очевидним, грізним захворюванням - алкоголізм. Не слід забувати, що трагічні результати прийому спиртного проявляються в будь-якій ланці ланцюжка. Як встановлено, «звичайне» вживання алкоголю знижує продуктивність праці, сприяє правопорушень, травматизму, може привести й до летального результату. Не потребує доказів і твердження про небезпеку систематичного вживання алкоголю - пияцтва, згубного і для самого питущого і для оточуючих. Звідси природно прагнення суспільства до витіснення будь-яких форм вживання алкоголю. І хоча саме по собі скорочення споживання алкоголю явно недостатньо (воно має бути підкріплене комплексом конструктивних заходів), ясно, що радикальне подолання пияцтва і алкоголізму принципово можливо лише на тлі значного зниження споживання алкоголю. Причому вирішальними тут є зменшення інтересу і усунення потреби в алкоголі.
  Із загального контингенту осіб, що вживають алкоголь, хворими алкоголізмом стають в середньому 6% (Slowik, 1984). Начебто трохи? Але якщо враховувати реальні масштаби вживання алкоголю у світі, значну тяжкість алкоголізму як захворювання, всю суму негативних наслідків для суспільства, привносимых алкоголізмом, то стануть зрозумілими енергійні зусилля, що робляться зараз у цілях вивчення і подолання цього захворювання.
  Разом з тим широке вивчення алкоголізму представниками різних спеціальностей і напрямків викликало все більше заглиблюється диференціацію наукових досліджень, призвело до накопичення величезної маси фактичного матеріалу, часом різнорідного.
  Проблема алкоголізму настільки складна, що, для того щоб в ній розібратися, треба бути фахівцем одночасно в декількох областях знань. У зв'язку з цим автори, будучи медиками, все ж зробили спробу не обмежуватися у цій книзі лише медичними аспектами проблеми, а також проаналізувати основні результати біологічних, соціологічних та інших досліджень. Такий підхід вимагатиме певних зусиль від читача, однак ми сподіваємося, що зусилля виявляться плідними і призведуть до більш повним уявленням про алкоголізм.

  1. Постанова ЦК КПРС «ПРО заходи з подолання пияцтва і алкоголізму» // Правда. 1985. 17 травня.