Фармакологія

Фармакологія - це медична наука, що вивчає дію лікарських речовин на організм. Задачі сучасної фармакології: експериментальне та клінічне вивчення змін, що відбуваються в організмі під впливом лікарських речовин, вивчення механізму їх дії з метою використання в медичній практиці, а також вишукування нових ефективних лікарських засобів.
Фармакологія в широкому розумінні слова - наука про ліки, або лікознавство (грец. pharmakon - ліки і logos - вчення). Це велика наука, дані якої використовуються в біології, медицині, ветеринарії, тваринництві, фармації, при синтезі та дослідженні нових лікарських речовин та ін.
Для кожного з цих напрямів потрібні різні матеріали, і тому у вузах різного профілю неоднаковим є зміст фармакології.
В системі ветеринарного освіти фармакологія є наукою, що вивчає зміни в живих організмах під впливом лікарських речовин і на основі цього визначає показання, а також способи та умови застосування цих речовин у тваринництві.
Розкриваючи поняття фармакології як науки, треба насамперед мати на увазі, що лікарськими, або фармакологічним і, є синтетичні речовини, неорганічні, а також тваринного і рослинного походження, що призначені для лікування хворих та профілактики захворювання тварин; деякі речовини застосовуються також для підвищення плодючості і продуктивності тварин.
Більшість речовин, які використовуються у ветеринарії, застосовують і в медицині, але є і ряд засобів тільки для ветеринарного призначення. Лікарські речовини виробляє фармацевтична промисловість та окремі спеціалізовані установи сільського господарства.
Арсенал лікарських речовин весь час поповнюється новими, більш цінними препаратами, завдяки чому є можливість застосовуються речовини систематично замінювати новими, більш досконалими. Чим далі розвивається фармакологія, тим більше стає можливостей для отримання більш досконалих засобів. На першому етапі їх отримували тільки з рослин. Рослинний світ і тепер є багатим джерелом, а методи отримання речовин дуже удосконалені.