Фотоелектронний помножувач

Фотоелектронний помножувач (ФЕП) - це прилад, службовець для перетворення світлової енергії в електричний струм. У комбінації з сцинтиллятором (див. Лічильники ядерних випромінювань) Фотоелектронний помножувач використовують для дозиметрії і спектрометрії іонізуючих випромінювань.