Рентгенодіагностика

Формулювання діагностичного висновку. Висновок рентгенолога є кінцевим етапом рентгенодіагностики. Воно у виняткових випадках може бути повідомлено лікаря в усній формі (в умовах невідкладної рентгенодіагностики, рентгенодіагностики на операційному столі в процесі операції тощо), але, як правило, висновок має бути оформлене у письмовому вигляді в якості протоколу рентгенологічного дослідження, який в амбулаторних умовах може бути написаний на спеціальному бланку, а в стаціонарних умовах занесений безпосередньо в історію хвороби.
Протокол повинен бути чітким за формою, зрозумілих за змістом і складатися з трьох частин.
В першій частині повинні бути відображені формальні дані: найменування та адресу установи, номер та дата протоколу, прізвище, ім'я, по батькові і вік хворого, досліджена галузь (або галузі) і т. д.
Друга частина - описова - повинна містити в лаконічній, але вичерпній формі характеристику виявлених рентгенологом патологічних змін, виражену в загальнозрозумілих і загальноприйнятих у медицині патологоанатомічних і патофізіологічних термінологічних позначеннях. Якщо поряд з дослідженням області, в якій лікар підозрює патологічні зміни (наприклад, шлунок), обстежувалися інші галузі (наприклад, кишечник або органи грудної клітини), в протоколі повинні бути відображені виявлені в них патологічні зміни або вказано на відсутність таких.
У третій заключній - частини повинен бути сформульований рентгенологічний діагноз, якщо для цього є достатні підстави, що випливають з другої частини протоколу. При відсутності достатніх даних для постановки рентгенологічного діагнозу, рентгенолог може обмежитися описовою частиною, надавши самому клініцисту можливість використовувати ту частину рентгенологічних даних, яка може бути корисна для встановлення або уточнення загальноклінічного діагнозу. При наявності обґрунтованих раціональних міркувань про можливі діагностичних варіантах рентгенолог може привести їх у приблизною формі. Якщо є підстави вважати, що шляхом певних додаткових досліджень можна домогтися отримання істотно нових даних або для цього видається доцільним повторне рентгенологічне дослідження, рентгенолог може в заключній частині запропонувати свої рекомендації. Нерідко при повторному дослідженні формулювання рентгенологічного діагнозу виявляється можливою.
Висновок має бути підписана лікарем-рентгенологом, що проводили дослідження, які несуть за нього всю повноту лікарської, моральної і юридичної відповідальності. Висновки містять висновки про наявність небезпечних для життя або невиліковних захворювань, не повинні видаватися хворому на руки, а по відповідним каналам пересилатися лікаря. См. також Обстеження хворого, Рентгенологічне дослідження, Семіотика.