Імунологія

Імунологія - наука, що вивчає захисні, в основному специфічні реакції організму, природу цих реакцій, закономірності та шляхи їх практичного використання. Імунологія тісно пов'язана з медичною мікробіологією (див.).

Імунологія проти раку

Фундаментальні імунологічні відкриття останніх трьох десятиліть привели до створення фактично нового напряму в онкології. В даний час дослідники зайняті пошуком специфічних пухлинних білків, розробкою високочутливих методів їх визначення і використання в діагностиці і терапії злоякісних новоутворень.
Розраховано на медичних працівників.