Література

Андрєєв М. А. Уповільнений ревмокардит. Рису, «Зинатке», 1974.
Барлыбаева Н. А. Ревматизм у дітей на сучасному етапі. Алма-Ата, «Казахстан», 1974.
Бібікова Т. В., Сигидин Я. А. Лікування ревматизму хинолиновыми препаратами. М., «Медицина», 1974.
Долгополова А. В. (ред.) Ревматизм у дітей. Л., «Медицина», 1977.
Ісаков В. І., Заболотних В. І. Інфекційно-алергічний поліартрит. Л., «Медицина», 1973.
Грицман Н. Н. Ураження серця при колагенових захворюваннях. М., «Медицина», 1971.
Грицюк А. В. Тромбози та емболії при ревматизмі. Київ, «Здоров'я», 1973.
Скарбників В. П. Основні ферментативні процеси в патології та клініці ревматизму. Новосибірськ, 1960.
Кисіль А. А. Ревматизм у дітей. М., «Медгиз», 1940.
Коларов С. Ревматизм в дитячому віці. Софія, «Медицина і фізкультура», 1974.
Міхєєв Ст. Ст. Нейроревматизм. М., Медгиз, 1960.
Нестеров А. В. Ревматизм. М., «Медицина», 1973.
Нестеров А. В., Сигидин Я. А. Клініка колагенових хвороб. М., «Медицина», 1966.
Рапопорт Ж. Ж., Смирнова А. М. Ревматизм у дітей (клінічна та імунологічна характеристика). М., «Медицина», 1975.
Сигидин Я. А. Механізм лікувальної дії антиревматичних засобів. М., «Медицина», 1972.
Скворцов М. А. Патологічна анатомія найважливіших захворювань дитячого віку. М., Медгиз, 1937.
Струков А. В., Бегларян А. Р. Патологічна анатомія і патогенез колагенових хвороб. М., «Медицина», 1963.
Талалаєв В. Т. Гострий ревматизм. М.-Л., «Биомедгиз», 1929.
Тареєв Е. М. Колагенози. М., «Медицина», 1965.
Тареєв Е. М. (ред.) Основи нефрології. Т. II. М., «Медицина», 1972.
Фармакотерапія в ревматології. М., «Медицина», 1976. Авт.: В. А. Насонова, Я. А. Сигидин (СРСР), К. Трнавський, М. Выкидал (ЧССР).
Едельман 3. В. Ревматизм у дітей. М., Медгиз, 1962.
Ясиновський М. А., Ганджа В. М. Лернер В. П. Ураження легень при ревматизмі і деяких алергічних захворюваннях. Київ, «Здоров'я» 1969.
Ясиновський М. А., Лещинський А. Ф., Руденко І. Б., Терлецька Т. М. Протиревматичні засоби. Київ, «Здоров'я», 1972, 185 с.
Boyle I. A., Buchanan №. W. Clinical Rheumatology. Oxford and Edinburgh, Blackwell Scientific Publications, 1971, p. 318-343.
Stollerman Y. H. Rheumatic fever and Streptococcal Infection. Qrune and Stratton, 1975.
Waldmann G. Zur Pathogenese der Myocarditis rheumatica. - "Beitr. zur Rheumatologie", 1971, N 13, S. 17.