Лікування та профілактика ревматизму

Багаторічний досвід ревматологів ряду високорозвинених країн Європи та США показує, що в даний час значно легше попередити первинний і загострення поворотного ревматизму правильним лікуванням стрептококової інфекції, ніж лікувати вже розвинене захворювання.
Якщо захворювання розвинулося, то необхідно неухильно дотримуватися основні принципи лікування і профілактики, науково обґрунтовані в нашій країні А. В. Нестеровим і його учнями. Вивчення ревматизму як проблеми клініко-морфологічної у повоєнні роки зміцнило переконання у стадійності перебігу цього захворювання, визначило тимчасові параметри ряду патоморфологічних феноменів, обгрунтувало оборотність стадії мукоидного набухання сполучної тканини. Висунуте в 60-70-х роках А. В. Нестеровим клініко-імунологічне напрямок в вивченні ревматизму дозволило глибше зрозуміти закономірності пошкодження та відновлення імунологічного гомеостазу. Отримані в ході цих багаторічних досліджень дані науково обґрунтували триетапне лікування хворих на ревматизм, що включає: 1) лікування активної фази хвороби в кардиоревматологическом стаціонарі; 2) продовження лікування хворого після виписки з стаціонару в кардиоревматологическом кабінеті поліклініки або приміському санаторії з підключенням реабілітаційних заходів; 3) подальше багаторічна диспансерне спостереження і профілактичне лікування в поліклініці.
Двадцятирічний досвід роботи противоревматичний служби в СРСР підтверджує високу ефективність трьохетапного лікування і багаторічного систематичного спостереження хворих в умовах кардіоревматологічного кабінету поліклініки. Так, у 90-96% хворих на ревматизм, які перебувають на обліку в ревматолога, вдається попередити активацію процесу та подальше прогресування захворювання. Істотно підвищився вік цієї категорії хворих. Так, за даними В. О. Насонової з співавт. (1977), 41% хворих, які перебували на обліку в 5 московських поліклініках, були у віці старше 40 років, з них 15% - старше 51 року, причому більшість хворих зберігають працездатність, а це значить - їм повернуто активне довголіття.
Успіх лікування залежить від того, наскільки индивидуализирование розроблена його програма, заснована на диференційованій оцінці варіанти перебігу, ступеня активності патологічного процесу, вираженості кардиту, характеру клапанного пороку серця, стану міокарду, інших органів і тканин, а також характеру праці хворого та ін.
У загальних рисах така програма складається з протимікробної та протизапальної терапії, заходів, спрямованих на відновлення імунологічного гомеостазу, організації раціонального збалансованого харчування та адаптації до фізичного навантаження, а також підготовки до трудової навантаженні, вирішення питання про тонзилектомії і своєчасному хірургічному лікуванні хворих зі складними вадами серця.