Ревматизм легень та плеври

Патогенез уражень легень і плеври при ревматизмі особливо складний. Це пов'язано з тим, що в розвитку судинних і паренхіматозних легеневих ушкоджень важливе місце займають гемодинамічні розлади. Клінічно останні виражаються у виникненні застійного бронхіту, кардіальної астми, набряку та бурої індурації легенів. Власне запальні ревматичні ураження легень і плеври обумовлені імунними, микроциркуляторными порушеннями, капилляритами, поширеними або обмеженими васкулітами переважно дрібних розгалужень легеневої артерії. Вони складають основу ревматичних пневмоній, плевритів, тромбоемболічних процесів, що призводять до інфарктів легенів, грають, мабуть, певну роль і в патогенезі інфарктних, гипостатических пневмоній, хронічних рецидивуючих инфарктогенных плевритів.

  • Ревматична пневмонія
  • Ревматичний легеневий васкуліт
  • Ревматичний плеврит