Медогляди

Медогляди - один із видів лікувально-профілактичної допомоги, що виражається в активному обстеженні стану здоров'я певних контингентів населення. Розрізняють медогляди попередні, періодичні та цільові. Зазвичай виділяють декілька груп населення, які піддаються медогляду. Першу групу складають працівники промислових підприємств і особи, які мають контакт з професійними шкідливостями. При надходженні на роботу вони піддаються попередніми, а в подальшому, в процесі роботи, періодичним М. о. Попередні М. о. проводяться з метою виявлення захворювань, які в умовах роботи з професійними шкідливостями можуть загострюватися або сприяти розвитку професійної патології. Не менш важливим є виявлення на попередніх медоглядів захворювань, які можуть перешкоджати виконанню того чи іншого виду роботи (див. Професійний відбір). Існує список захворювань, які є протипоказаннями до прийому на роботу по ряду професій. Робітники і службовці, прийняті на роботу на дані виробництва, через певні терміни - від одного року до двох місяців - піддаються періодичним медоглядам. Обов'язково піддаються М. о. підлітки перед прийомом на роботу і в процесі роботи.
За особами з ознаками професійного захворювання або отруєння встановлюють диспансерне спостереження. Попередні та періодичні М. о. проводять лікарі медико-санітарних частин, здоровпунктів або територіальних поліклінік, які обслуговують підприємства і установи.
Другу групу осіб, що піддаються попереднім і періодичним медоглядам, складають працівники таких професій, при яких, маючи інфекційне захворювання або будучи бациллоносителями, вони можуть стати джерелом масового зараження. Зокрема, М. о. підлягають особи, які за характером професії безпосередньо стикаються з продуктами харчування (починаючи від транспортування і кінчаючи їх реалізацією та обробленням тари та інвентарю у харчових об'єктах), з дітьми та їх харчуванням у дитячих установах, з населенням (у банях, перукарнях). Особи з гострими і деякими хронічними інфекційними захворюваннями, активною формою туберкульозу, венеричні, гнійничкові й інші захворювання шкіри на роботу в зазначені об'єкти не допускаються або, якщо захворювання виявлено на періодичних медоглядах, від роботи отстреляются. У відповідності з цим для всіх зазначених контингенті; (крім працівників, зайнятих санітарно-гігієнічним обслуговуванням населення) при вступі на роботу, а надалі через певні терміни влаштовують бактеріологічне обстеження на бациллоносійство кишкової групи інфекцій.
Діти, починаючи з раннього віку і до закінчення школи, складають третю групу осіб, що піддаються періодичним М. о. Поступають у вищі і середні навчальні заклади також проходять М. о. Робітники-підлітки перебувають під наглядом лікарів підліткових кабінетів лікувальних установ.
Особливу групу складають цільові медичні огляди, що проводяться для виявлення певного захворювання або групи захворювань (туберкульоз, онкологічні, гінекологічні та ін). Рентгено-флюорографічне обстеження всього населення СРСР з метою виявлення туберкульозу здійснюється не рідше одного разу в два роки. См. також Диспансеризація.