Патологія

Патологія - медична наука, що вивчає природу хвороб, їх походження, прояви. Загальна патологія вивчає загальні закономірності патологічних процесів, гілками її є патологічна фізіологія (див.) і патологічна анатомія (див.). Терміном «патологія» позначають хворобливі зміни різних органів і систем (патологія печінки, нервової, ендокринної систем і т. д.), загальні порушення життєдіяльності організму (патологія обміну, вікова патологія), зміни, що викликаються спеціальними і надзвичайними впливами на організм (радіаційна патологія) і на великі колективи (патологія соціальна, професійна).