Торій

Торій (Th) - радіоактивний хімічний елемент; порядковий номер 90 в періодичній системі елементів Менделєєва Д. І.. Найбільше значення має природний ізотоп торію з масовим числом 232. Th232 - альфа-випромінювач (див. Альфа-випромінювання) з періодом напіврозпаду 1,4·1010 років; використовується при отриманні атомної енергії. Видобуток торієвих руд, переробка їх для отримання металевого торію і використання його в промисловості пов'язані з професійною шкідливістю, так як разом з торієм завжди присутні у великих або менших кількостях продукти його розпаду. Гранично допустима концентрація (ГДК) Th232 в повітрі робочих приміщень 2·10-15 кюрі/л. Токсичність торію порівняно невелика, але при попаданні його всередину організму можливо розвиток у віддалені терміни злоякісних новоутворень.