Трофіка

Трофіка - це сукупність процесів клітинного живлення, що забезпечують життєдіяльність клітин тканин і органів. Трофіка являє собою єдність процесів асиміляції і дисиміляції, синтезу і розпаду.
Розрізняють такі трофічні стану. Эйтрофия - правильне харчування, при якому не спостерігається відхилень у структурі, функції і зростання тканин. Гіпертрофія (див.) - підвищене харчування, яке призводить до збільшення розмірів органів і тканин або за рахунок збільшення розмірів клітин (власне гіпертрофія), або збільшення їх числа (гіперплазія). Гіпотрофія - знижене харчування, в результаті чого відзначається зменшення розмірів (гіпотрофія) або числа (гіпоплазія) клітин або ж те й інше разом. Атрофія (див.) - повна відсутність живлення, що веде до зникнення клітин даної групи. Дистрофія (див. Дистрофія клітин і тканин) - неправильне харчування, викликає патологічні зміни в структурі тканин.
У регуляції трофіки важлива роль належить специфічним трофічних нервах і залоз внутрішньої секреції.