Туберкульоз у дітей

У дітей зустрічаються переважно первинні форми туберкульозу, які нерідко проявляються ураженням цілого ряду органів і систем з порушенням їх функції.
Початковий період розвитку інфекції характеризується формуванням первинного комплексу, частіше в легкій, ураженням бронхіальних вузлів (див. Бронхоаденіт), а також інших лімфатичних вузлів, нерідко піддаються казеозного переродження. У цьому періоді відзначається висока сенсибілізація тканин і органів до мікобактерій туберкульозу. Це проявляється високою туберкуліновою чутливістю і параспецифическими реакціями (фліктени, скрофулезе, вузлувата еритема).
Форма туберкульозу, перебіг і результат захворювання залежать від віку дитини і опірності організму. У дітей грудного і раннього віку туберкульоз протікає важче, ніж у дітей більш старшого віку. Частіше спостерігаються гостро прогресуючі форми первинного туберкульозу (міліарний туберкульоз, менінгіт). Схильність у цьому віці до несприятливого перебігу обумовлена недостатністю пристосувальних і захисних механізмів. У дітей дошкільного і шкільного віку переважають форми без чіткої локалізації і спостерігається більш сприятливий перебіг туберкульозу. У дітей старшого шкільного віку і підлітків зустрічаються переважно вторинні форми туберкульозу. У цьому віці негативний вплив на перебіг туберкульозу надає зміна реактивності організму, обумовлене перебудовою ендокринної пубертатного періоду.
Завдяки поліпшенню соціально-побутових умов, успіхам лікування бактеріостатичними препаратами і широкому застосуванню профілактичної вакцинації та ревакцинації БЦЖ змінилися перебіг і результат туберкульозу у дітей. В даний час відзначається більш сприятливий перебіг первинних форм, зменшилася кількість важких ускладнень.
Рання туберкульозна інтоксикація. З моменту зараження до появи позитивної туберкулінової проби і виражених патоморфологічних змін проходить в середньому від 4 до 10 тижнів. Цей період у більшості випадків супроводжується цілим рядом функціональних розладів, характерних для туберкульозної інтоксикації (рання туберкульозна інтоксикація) і обумовлених бациллемией.
Симптоми інтоксикації наростають до моменту появи позитивної туберкулінової проби. Відзначається погіршення загального стану, іноді субфебрильна температура, зниження апетиту, поганий сон, недостатнє наростання ваги, підвищена стомлюваність, дратівливість або млявість. У дітей грудного віку нерідко спостерігаються шлунково-кишкові розлади, не пов'язані з порушенням в годуванні. Периферичні лімфатичні вузли (переважно пахвові і шийні) постійно збільшені, тістоподібної консистенції, іноді з явищами периаденита. В одних випадках функціональні порушення бувають нерізко виражені і короткочасні, в інших - поступово розвивається хронічна туберкульозна інтоксикація або локальні форми туберкульозу.
Хронічна туберкульозна інтоксикація. Термін запропонований А. А. Киселем (1918) для позначення тих форм туберкульозу, при яких реакція організму на туберкульозну інфекцію виражена лише загальними розладами, а мінімальні морфологічні зміни не виявляються доступними методами дослідження.
В основі хронічної туберкульозної інтоксикації лежить ураження лімфатичної системи (бронхіальних, мезентеріальних і периферичних лімфатичних вузлів) у різних фазах розвитку.
Хронічна туберкульозна інтоксикація розвивається зазвичай у більш пізньому періоді первинної туберкульозної інфекції, часто в періоді активного, але приховано протікає процесу. Вона може бути результатом нелікованій ранньої туберкульозної інтоксикації, а також може розвиватися у період затихання локального процесу.
Більшість симптомів хронічної туберкульозної інтоксикації неспецифічні, спостерігаються і при інших хронічних захворюваннях (захворювання мигдалин, придаткових пазух носа, пієлонефрит, холецистит, ревматизм, бруцельоз і ін).
Хронічна туберкульозна інтоксикація зустрічається у дітей доволі часто і протікає сприятливо.
При діагностиці хронічної туберкульозної інтоксикації мають значення вказівку на контакт з хворим на туберкульоз, позитивна туберкулінова проба, особливо характерні зміни периферичних лімфатичних вузлів.