Вугільна кислота

Вугільна кислота, вуглекислота, Н2СО3, - слабка двухосновная кислота. Утворюється при розчиненні у воді двоокису вуглецю (див. Вуглекислий газ), при цьому в розчині повільно встановлюється таке рівновага:вугільна кислота
У крові під дією ферменту карбоангідрази це рівновага встановлюється практично миттєво.
Вугільна кислота та її похідні відіграють велику роль у процесах життєдіяльності. См. також Кислотно-лужну рівновагу. Обмін речовин і енергії Окислення біологічне.