Стоматологія

Стоматологія - область клінічної медицини, що вивчає хвороби зубів, органів порожнини рота, щелеп і прикордонних областей обличчя і шиї. Стоматологію ділять на терапевтичну, хірургічну, ортопедичну та стоматологію дитячого віку. Терапевтична стоматологія займається вивченням і лікуванням зубів, що оточують зуб тканин та слизової оболонки порожнини рота. Хірургічна стоматологія - вивченням і лікуванням запальних, пухлинних процесів, пошкоджень, вроджених і набутих дефектів щелеп і щелепно-лицьовій області. Ортопедична стоматологія займається патологією жувального апарату і протезуванням. Стоматологія дитячого віку включає терапевтичну, хірургічну та ортопедичну стоматологічну допомогу дитячому населенню.

Стоматологія як самостійна наука почала формуватися в нашій країні лише в роки Радянської влади. Вона об'єднала клініку хвороб зубів, слизової оболонки порожнини рота і мови, захворювань щелеп і прилеглих до неї ділянок лиця і шиї.
В основі стоматології, як і всіх розділів медицини, лежать анатомо-фізіологічні положення. Тому закономірно, що для успішного її засвоєння і розвитку необхідно спеціалізоване вивчення топографічної анатомії. З'явилася потреба звернути увагу на ряд анатомічних деталей, які лікарів загального профілю мало цікавили, а для стоматолога - хірурга або ортопеда - виявилися вкрай важливими.
З розвитком стоматології стала розвиватися і ускладнюватися техніка хірургії на органах ротової порожнини. За останні роки в практику увійшла маса нових і оригінальних операцій в щелепно-лицьовій області. Багатство накопиченого матеріалу зробило обґрунтованим самостійне опис операцій стоматологічного профілю.
Враховуючи сказане, ми визнали за необхідне видання самостійного керівництва з топографічної анатомії та оперативної хірургії для студентів стоматологічних факультетів медичних вузів. Пропоноване нами керівництво не протиставляється виданим за останні роки повноцінним підручником з топографічної анатомії та оперативної хірургії А. Н. Максименкова, Р. Е. Островерхова, Д. Н. Лубоцкого і Ю. М. Бомаша, праць із топографічної анатомії Д. Н. Лубоцкого, Б. В. Огнєва, В. X. Фраучі, В. Т. Сереброва, В. о. Кованова та ін. Воно складено за програмою Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти. Хотілося б, щоб воно було корисним і для починаючого лікаря-стоматолога.