Гігієна дітей і підлітків

Гігієна дітей та підлітків - галузь гігієни, яка займається вивченням особливостей реакцій і зростаючого організму, що розвивається у відповідь на вплив різних факторів зовнішнього середовища і розробляє на підставі цього гігієнічні вимоги до навколишнього дитини середовищі, спрямовані на зміцнення здоров'я та покращення фізичного розвитку.
Основна мета гігієни дітей і підлітків добре сформульована в Програмі КПРС: «Партія вважає одним з найважливіших завдань - забезпечити виховання починаючи з раннього дитячого віку фізично міцного молодого покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних сил» *.
У нашій країні створена система суспільного виховання і навчання дітей шляхом організації широкої мережі дитячих установ (дитячих ясел, дитячих садків, шкіл, шкіл-інтернатів, шкіл з подовженим днем і т. д.), число яких збільшується з року в рік.
У місті і на селі Програмою КПРС передбачається повне і безкоштовне задоволення потреб населення в яслах, дитячих садах і майданчиках, у школах із продовженим днем, в піонерських таборах, масове розгортання мережі шкіл-інтернатів з безкоштовним утриманням дітей. В усіх школах будуть введені безкоштовні гарячі сніданки, продовжений шкільний день з наданням учням безкоштовних обідів, безкоштовне забезпечення шкільної одягом і навчальними посібниками.

* Програма КПРС. Ч. 2, розд. 2, с. 96.