Гігієна

Гігієна - галузь медицини, що вивчає вплив умов життя і праці (з урахуванням соціальних факторів) на здоров'я людини і розробляє заходи, спрямовані на попередження різних, у тому числі професійних, захворювань і забезпечення оптимальних умов існування людини, збереження його здоров'я і довголіття. Гігієна, в тому числі соціальна гігієна (див.), є теоретичною основою профілактичного напряму радянської медицини. Гігієна широко застосовує поряд зі спеціальними гігієнічними і інші методи дослідження, використовувані, наприклад, у фізіології, токсикології, хімії, фізики. В даний час гігієна складається з низки самостійних розділів: гігієна праці (див.), комунальна (громадська) гігієна особиста гігієна (див.), шкільна гігієна (див.), радіаційна гігієна (див.), космічна гігієна (див. Космічна медицина), гігієна харчування, авіаційна гігієна, військова гігієна, а також гігієна залізничного транспорту та судова (морська) гігієна.
Розробка основних проблем гігієни в СРСР здійснювалася спеціальними науково-дослідними установами. Гігієну необхідно відрізняти від санітарії. Санітарія являє собою практичне застосування наукових положень, розроблених гігієною. Особливо важливо здійснювати постійний санітарний контроль за дотриманням гігієнічних норм і правил в установах та підприємствах, що мають справу з шкідливими факторами (отруйні та радіоактивні речовини, джерела шуму, вібрації та ін), які можуть несприятливо впливати на умови праці і зовнішнє середовище (повітря, воду, ґрунт, рослинність, харчові продукти), а також безпосередньо на організм людини. В системі охорони здоров'я ці функції покладені на санітарно-епідеміологічну службу, основним установою якої є СЕС (див. Санітарно-епідеміологічна станція).

Цей підручник складений відповідно до програми з гігієни для студентів фармацевтичних інститутів і фармацевтичних факультетів медичних інститутів. Містить матеріали, що відповідають профілю їх майбутньої роботи. Такими матеріалами є питання гігієни аптек, гігієни праці на галенових виробництвах і хіміко-фармацевтичних підприємствах, основи епідеміології та організація протиепідемічних заходів, санітарна освіта.
Зазначені відомості повністю відсутні в наявних підручниках з гігієни для студентів лікувального, санітарного та інших факультетів медичних інститутів.
В даному підручнику також висвітлено деякі розділи загальної гігієни, без яких неможливе вивчення студентами гігієнічних питань, специфічних для них як майбутніх фахівців фармацевтичної справи.

Введення
Розділ I. Основи загальної гігієни
Розділ 1. Гігієна як наука
Предмет гігієни і її завдання
Методи гігієнічних досліджень
Диференціація гігієни
Санітарний нагляд
Глава 2. Гігієна в минулому і сьогоденні
Гігієна у стародавніх народів і при феодальному ладі
Розвиток гігієни в Європі
Гігієна в дореволюційній Росії
Гігієна в СРСР
Розділ 3. Гігієна повітря.
Хімічний склад повітря і його гігієнічне значення
Забруднення повітря шкідливими хімічними і механічними домішками
Мікрофлора повітря та боротьба з нею
Фізичні властивості повітря
Сонячна радіація та її гігієнічне значення
Температура повітря
Вологість повітря
Рух повітря
Комплексний вплив метеорологічних факторів на тепловий баланс і здоров'я людини
Атмосферний тиск
Погода, клімат і мікроклімат з гігієнічної точки зору. Акліматизація
Глава 4. Гігієна води та водопостачання населених місць.
Фізіологічне значення води
Санітарно-гігієнічне значення води. Гігієнічні норми водоспоживання
Захворюваність населення, пов'язана з водним фактором
Санітарно-гігієнічні показники якості води
Гігієнічне нормування і контроль за якістю питної води
Санітарно-гігієнічна характеристика вододжерел
Забруднення та самоочищення джерел водопостачання. Їх порівняльна гігієнічна характеристика
Санітарна характеристика різних систем водопостачання
Централізоване водопостачання
Методи поліпшення якості води
Децентралізоване водопостачання
Санітарна охорона джерел водопостачання
Глава 5. Гігієна ґрунту й очищення населених місць.
Гігієнічне і епідеміологічне значення грунту
Забруднення та самоочищення грунту
Очищення населених місць
Вивізна система очистки та її санітарна оцінка
Каналізаційна система очищення та її санітарна оцінка
Очищення населених місць від твердих покидьків
Глава 6. Опалення, вентиляція та освітлення приміщень.
Опалення та гігієнічні вимоги до нього
Вентиляція та її гігієнічне значення
Природна вентиляція
Штучна вентиляція
Освітлення гігієнічні вимоги до нього
Природне освітлення
Штучне освітлення
Розділ II. Гігієна фармацевтичних установ
Глава 7. Гігієна аптеки
Коротка характеристика аптечної роботи
Гігієнічні вимоги до планування, влаштування та обладнання аптек
Санітарний благоустрій аптечних приміщень
Боротьба з бактеріальним забрудненням
Особиста гігієна аптечного персоналу і зміст аптечних приміщень
Гігієна сільської аптеки
Гігієна аптеки лікувальних закладів (закритого типу)
Глава 8. Санітарно-освітня робота аптеки
Глава 9. Гігієна аптечних складів
Розділ III. Основи гігієни праці.
Загальні відомості
Фізіологія праці
Основні професійні шкідливості та заходи боротьби з ними
а) Несприятливі метеорологічні умови
б) Промислові отрути
в) Промислова пил
Виробничий травматизм
Основні вимоги до санітарно-технічного благоустрою промислових підприємств. Індивідуальні захисні пристосування. Санітарно-побутові приміщення
а) Вентиляція робочих приміщень
б) Освітлення робочих приміщень
в) Індивідуальні захисні засоби. Санітарно-побутові приміщення
Розділ IV. Гігієна праці у хіміко-фармацевтичній промисловості.
Глава 10. Гігієнічна характеристика хіміко-фармацевтичної промисловості
Глава 11. Гігієна праці у виробництві синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів
Загальна характеристика технологічного процесу
Основні виробничі шкідливості
Токсикологічна характеристика хімічних речовин, що зустрічаються при синтезі лікарських препаратів
Заходи по оздоровленню умов праці
Глава 12. Гігієна праці у виробництві антибіотиків
Загальна характеристика технологічного процесу
Основні шкідливі фактори
Токсикологічна характеристика хімічних речовин, що зустрічаються при виготовленні антибіотиків
Заходи по оздоровленню умов праці
Глава 13. Гігієна праці на галеново-фармацевтичних підприємствах
Виробництво таблеток
Дражування таблеток
Виробництво ін'єкційних розчинів в ампулах
Виробництво галенових і новогаленовых препаратів
Фасовка і упаковка готових лікарських засобів
Розділ V. Основи епідеміології та організація протиепідемічних заходів.
Глава 14. Основи епідеміології
Короткі відомості про епідемічному процесі
A. Джерела інфекції
Б. Механізм і шляхи передачі інфекції
B. Сприйнятливість населення
Вплив природних і соціальних чинників на епідемічний процес
Глава 15. Профілактика інфекційних захворювань
Загальні принципи профілактики
Дезінфекція. Дезінсекція. Дератизація
Санітарна обробка населення
Додатка
Інструкція з санітарного режиму в аптеках
Вказівки по проектуванню аптек
Гігієна з основами організації охорони здоров'я
Гігієна вчора і сьогодні
Навколишнє середовище
Місто, в якому ми живемо
Будинок і квартира
Про одяг і взуття
Особиста гігієна
Про загартовування
Як подолати руховий голод
Праця і здоров'я
Мистецтво відпочинку
Сон
Харчування
Про психогигиене
Для блага людини!
Література


Пропонований підручник являє собою першу спробу узагальнити і систематизувати основні матеріали з гігієни, необхідні працівникам фармацевтичного профілю. Призначений він для студентів фармацевтичних інститутів і фармацевтичних факультетів медичних інститутів. Його зміст відповідає програмі, затвердженій центральним методичним кабінетом Міністерства охорони здоров'я СРСР. Мета його полягає в тому, щоб сприяти формуванню у фармацевтів профілактичного мислення, яка має пронизувати всю їхню роботу у фармацевтичних закладах, на заводах, що виготовляють хіміко-фармацевтичні препарати, готові лікарські форми і т. д. Висока санітарна культура, придбання гігієнічних навичок і вміле їх використання при виготовленні лікарських засобів, ретельне дотримання заходів особистої гігієни тощо - всі ці елементи є обов'язковими супутниками роботи фармацевтів. Разом з тим фармацевти повинні володіти достатніми гігієнічними знаннями, щоб популяризувати їх серед широких верств населення і допомагати шляхом поширення цих знань профілактики різних інфекційних та інших захворювань.
Матеріал посібника підібрано з урахуванням профілю фармацевта. В ній висвітлені такі питання, як гігієна міської, сільської і лікарняної аптек, санітарна освіта в аптеках, гігієна аптечних складів, гігієна праці на підприємствах, що виготовляють синтетичні хіміко-фармацевтичні препарати, готові лікарські форми, антибіотики. Всім цим питань приватної гігієни передують у необхідних межах відомості з загальної гігієни та гігієни праці, які є основою для розуміння і конкретизації спеціальних розділів книги. Остання глава присвячена викладу основ загальної епідеміології, справедливо внесеної в навчальну програму підготовки провізорів, оскільки відомості про причини епідемічних захворювань та заходи боротьби з ними є необхідними фармацевтам, як і медичним работничкам інших спеціальностей, для участі в профілактичній роботі та санітарному освіті. В якості додатку В підручнику вміщено довідкові матеріали, які будуть потрібні студентам в їх подальшій роботі у фармацевтичних закладах.
Підручник написаний колективом авторів кафедри загальної гігієни I Московського ордена в. І. Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора медичного інституту імені В. М. Сєченова (доцент Р. А. Логінова, кандидат медичних наук В. М. Новікова) спільно з колективом кафедри загальної гігієни Ленінградського хіміко-фармацевтичного інституту (проф. Д. А. Зільбер), кандидат медичних наук А. В. Олехнович, кандидат медичних наук М. М. Островський, кандидат медичних наук М. Д. Розумовський).
Вказівки і поради товаришів, які були зроблені при підготовці цього видання до друку, прийняті в увагу. Всі критичні зауваження, які сприяють поліпшенню якості підручника, будуть прийняті нами з великою вдячністю.