Гігієна з основами організації охорони здоров'я

У цьому підручнику виклад усіх розділів та основних питань гігієни здійснювалося з марксистсько-ленінських позицій і з залученням і використанням новітніх досягнень у галузі гігієнічної науки і вказівок XXIV з'їзду КПРС. Підручник складається з 13 розділів: гігієна повітря, грунту, харчування, житла, особиста гігієна, гігієна праці, санітарне просвітництво і т. д.
Підручник написаний у відповідності з програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я СРСР, та призначений для учнів сестринських відділень медичних училищ.

Введення
1. Предмет і завдання гігієни
2. Короткий нарис розвитку гігієни в Росії та СРСР
3. Методи гігієнічних досліджень
Глава I. Гігієна повітря.
1. Гігієнічне значення повітряного середовища
2. Хімічний склад повітря і його гігієнічне значення
3. Гігієнічна характеристика шкідливих домішок в повітрі
4. Гігієнічна характеристика повітря з точки зору пилового та бактеріального забруднення
5. Заходи по санітарній охороні повітря
6. Фізичні властивості повітря та їх гігієнічне значення
7. Сонячна радіація та її гігієнічне значення
8. Оцінка комплексного впливу метеорологічних умов на організм
9. Мікроклімат
Практичні заняття з розділу «Гігієна повітря»
Глава II. Гігієна ґрунту й очищення населених місць.
1. Гігієнічне і епідеміологічне значення грунту
2. Самоочищення грунту
3. Склад покидьків, норми накопичення їх
4. Очищення населених місць
5. Вивізна система очистки
6. Сплавная система очищення - каналізація
Глава III. Гігієна водопостачання населених місць.
1. Гігієнічне та епідеміологічне значення води
2. Гігієнічні вимоги до питної води
3. Гігієнічна оцінка різних джерел водопостачання
4. Системи водопостачання
5. Очищення і знезараження води
6. Санітарна охорона джерел водопостачання
Практичні заняття з розділу «Гігієна водопостачання населених місць»
Глава IV. Гігієна житла.
1. Гігієнічні вимоги до житла
2. Гігієнічні вимоги до природного освітлення житла
3. Гігієнічні вимоги до штучного освітлення
4. Гігієнічні вимоги до мікроклімату житла
5. Гігієнічні вимоги до опалення
6. Гігієнічні вимоги до вентиляції житлових приміщень
7. Причини вологості в житлових приміщеннях і заходи боротьби з нею
8. Гігієнічні вимоги до улаштування та експлуатації гуртожитків
9. Гігієнічні вимоги до планування і благоустрою польового стану
10. Гігієнічні вимоги до будівельних матеріалів
11. Гігієнічне значення зелених насаджень
Практичні заняття з розділу «Гігієна житла»
Глава V. Гігієна харчування
1. Значення раціонального харчування для здоров'я населення
2. Режим харчування
3. Значення для людини основних харчових речовин
4. Консервування харчових продуктів
5. Значення консервів і концентратів в харчуванні
6. Гігієнічна оцінка харчових продуктів
Харчові продукти тваринного походження
Харчові продукти рослинного походження
7. Харчові отруєння та їх профілактика
8. Санітарні вимоги до влаштування та експлуатації підприємств громадського харчування
9. Особиста гігієна персоналу.
Практичні заняття з розділу «Гігієна харчування»


Глава VI. Особиста гігієна. Гігієна одягу та взуття.
1. Гігієнічні вимоги до режиму праці, відпочинку, розпорядку дня. Гігієна сну
2. Догляд за шкірою, волоссям, нігтями, порожниною рота
3. Гігієна одягу та взуття
4. Санітарно-гігієнічні вимоги до комунально-побутових установ
Глава VII. Гігієна дітей і підлітків.
1. Гігієнічні основи режиму дня та навчальних занять дітей і підлітків
2. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та санітарного утримання шкіл
3. Гігієнічні вимоги до піонерським таборам
Глава VIII. Гігієна праці.
1. Предмет і завдання гігієни праці
2. Професійні шкідливості та професійні хвороби
3. Сутність стомлення та заходи профілактики
4. Професійні хвороби, що пов'язані з вимушеним одноманітним положенням тіла та напруженням окремих органів
5. Гігієнічна характеристика виробничого мікроклімату
6. Виробничий шум і вібрація, їх вплив на організм і заходи профілактики
7. Виробнича пил, її дія на організм, заходи боротьби
8. Дія промислових отрут на організм і профілактичні заходи
9. Виробничий травматизм і заходи боротьби з ним
10. Основи гігієнічного благоустрою промислових підприємств
11. Особливості умов праці в окремих галузях промисловості
12. Гігієна праці в сільськогосподарському виробництві
13. Гігієна праці при роботі з радіоактивними речовинами
14. Міри індивідуального захисту й особистої гігієни при роботі з радіоактивними речовинами
Глава IX. Завдання організації медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного обслуговування населення.
1. Основні принципи радянської охорони здоров'я
2. Питання охорони здоров'я населення в Програмі КПРС
3. Структура органів охорони здоров'я
4. Моральне обличчя радянського медичного працівника
Глава X. Організація лікувально-профілактичної допомоги міському населенню.
1. Об'єднана міська лікарня
2. Об'єднана дитяча лікарня
3. Медична допомога робітникам промислових підприємств
4. Диспансери
Глава XI. Організація стаціонарної та поліклінічної допомоги сільському населенню.
1. Обласна лікарня
2. Районні лікарні
3. Сільська дільнична лікарня
4. Фельдшерсько-акушерський пункт
Глава XII. Санітарна освіта.
Глава XIII. Соціальне страхування та правові питання.
1. Соціальне страхування
2. Правові питання

Допущено Головним управлінням навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я СРСР в якості підручника для учнів відділень медичних сестер медичних училищ