Міри індивідуального захисту й особистої гігієни при роботі з радіоактивними речовинами

Засоби індивідуального захисту при роботі з радіоактивними речовинами призначені для захисту від потрапляння їх в органи дихання, травлення, шкіру працюючого. Їх умовно ділять на дві групи: основні і додаткові. До основних засобів індивідуального захисту відносяться ті, які застосовуються систематично (халати, комбінезони, тапочки, чоботи, рукавички, протипилові респіратори та ін). Засоби захисту, що використовуються епізодично, в залежності від характеру робіт, називаються додатковими (ізолюючі костюми, шоломи, чохли на взуття та ін).
Дезактивація засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами, повинна проводитися тільки в спеціальних пралень.
У випадку забруднення радіоактивними речовинами рук і тіла необхідно їх негайно вимити водою з милом. При відсутності ефекту використовують спеціальні мийні засоби. В особливо небезпечних лабораторіях повинен бути передбачений санпропускник.
У лабораторіях, де проводиться робота з радіоактивними речовинами, забороняється перебування працівників без засобів індивідуального захисту, зберігання харчових продуктів і речей, що не мають відношення до роботи, прийом їжі, паління та ін
Роботи, пов'язані з застосуванням закритих радіоактивних джерел, повинні проводитися з використанням захисних пристроїв.
Укладання хворого в кабінетах телегамматерапии, центрация пучка проводиться медичною сестрою разом з лікарем в максимально короткі терміни.
В момент, коли знаходиться джерело в робочому положенні, входити в процедурну забороняється. Спостереження за хворим здійснюється з допомогою телевізійного пристрою або інших безпечних пристроїв.
Медична сестра в зміну може обслуговувати тільки один апарат і при включенні джерел повинна стояти на робочому місці біля пульта управління.
У системі заходів з охорони здоров'я осіб, що працюють з джерелами іонізуючих випромінювань, передбачене систематичне проведення дозиметричного і радіометричного контролю з метою вимірювання індивідуальної дози та визначення забруднення радій-активними речовинами обладнання, меблів, одягу та ін. Дані дозиметричного контролю повинні реєструватися в журналі.
Радіоактивні відходи збирають у спеціальні контейнери і вивозять в місця, призначені для їх знешкодження.