Фельдшерсько-акушерський пункт

З метою наближення медичної допомоги до населення на території, що обслуговується сільським лікарським ділянкою, в якості складової його частини організовуються фельдшерсько-акушерські пункти. Вони обслуговують відділення радгоспів, колгоспів, торфо - і лісорозробки розташовані на відстані 3-5 км від дільничної лікарні. У нашій країні їх зараз налічується понад 90 000. На пункті в залежності від кількості населення, що обслуговується працюють фельдшер (завідувач пункту), акушерка, патронажна медична сестра і санітарка. У зв'язку з тим, що число фельдшерсько-акушерських пунктів з року в рік (у ряді місць невиправдано) зростає Міністерство охорони здоров'я СРСР прийняло рішення заборонити організацію нових пунктів. Відкриття такого пункту може бути дозволено лише Міністерством охорони здоров'я союзної республіки.
Фельдшерсько-акушерські пункти проводять планові санітарно-протиепідемічні заходи серед населення, стежать за своєчасністю санітарної очистки населених пунктів; контролюють санітарний стан шкіл, дитячих ясел, дитячих садків, польових станів, вододжерел, особливо колодязів, місць забору питної води в річці; проводять профілактичні щеплення дітям і дорослим, протиглисні заходи і лікування виявлених хворих.
У кожному випадку виявлення інфекційного хворого фельдшер вживає заходів до його госпіталізації, повідомляє про нього головний лікар дільничної лікарні та районної санітарно-епідеміологічної станції, направляючи туди карту екстреного сповіщення (з попереднім повідомленням по телефону).
Працівники фельдшерсько-акушерських пунктів невідкладно проводять санітарно-протиепідемічні заходи щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання, встановлюють спостереження за особами, які перебувають у контакті з хворим.
У разі виявлення санітарних недоліків складають акти про санітарне порушення і направляють їх в дільничну лікарню.
Фельдшер і акушерка систематично, згідно з планом, затвердженим головним лікарем дільничної лікарні, проводять санітарно-освітню роботу серед населення дільниці, в школах, клубах, на польових станах і т. д., розглядаючи її як невід'ємну частину всієї лікувально-профілактичної роботи пункту.
Для успішного виконання санітарно-протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів працівники пункту постійно готують свій санітарний актив і спираються на нього в повсякденній роботі.
У період сільськогосподарських робіт фельдшер і акушерка відвідують польові стани, польові бригади, на місці надають необхідну медичну допомогу, стежать за тим, щоб на сільськогосподарських машинах були аптечки з повним асортиментом медикаментів, щоб механізатори мали індивідуальні перев'язувальні пакети. Їм ставиться в обов'язок стежити за тим, щоб під час роботи робітники радгоспів і колгоспники були забезпечені кип'яченою водою, гарячою їжею і т. д.
Фельдшер і акушерка надають населенню постійну долікарську медичну допомогу; обслуговують хворих на амбулаторному прийомі і надають допомогу вдома; надають першу долікарську медичну допомогу при гострих захворюваннях і нещасних випадках (поранення, кровотечі, отруєння тощо), при цьому відвідують такого хворого вдома, а при необхідності госпіталізують його в дільничну лікарню. У разі неясності діагнозу хворого направляють до лікаря або організовують відвідування лікарем хворого (залежно від стану хворого та тяжкості захворювання).
Фельдшер і акушерка під керівництвом лікарів дільничної лікарні приймають участь у профілактичних медичних оглядів населення, активно беруть участь у диспансеризації і за вказівкою лікарів проводять необхідні маніпуляції і планове лікування, вживають заходів щодо працевлаштування осіб, які перебувають на диспансерному обліку.
Фельдшер пункту постійно вивчає захворюваність з тимчасовою втратою працездатності робітників радгоспу чи колгоспників. Про рівні непрацездатності та причини його підвищення він постійно інформує завідувача відділенням радгоспу (колгоспу), а також доповідає головний лікар дільничної лікарні і спільно з ним та керівником господарства вживає заходів до його зниження.
Акушерка пункту виявляє всіх вагітних жінок та у можливо ранні терміни бере їх на облік, надає їм допомогу при пологах на пункті, в колгоспному пологовому будинку або направляє в дільничну лікарню. Вона стежить за тим, щоб ні одні пологи відбувалися в домашніх умовах.
Акушерка спостерігає за станом здоров'я і розвитком дітей першого року життя, звертаючи особливу увагу на новонароджених і фізично ослаблених дітей. Вона проводить амбулаторний прийом гінекологічних хворих за призначенням лікаря надає їм медичну допомогу. Акушерка постійно проводить велику роботу серед населення з питань охорони здоров'я матері і дитини.
На фельдшерсько-акушерському пункті є графіки приїзду на пункт дільничного лікаря та виїзду лікарів-фахівців в дільничну лікарню з номерний і центральної районних лікарень.
Фельдшер і акушерка в день прибуття фахівців в дільничну лікарню направляють туди хворих, які потребують консультації.
Для зручності населення майже на всіх фельдшерсько-акушерських пунктах організовані аптечні пункти (завідувач - той же фельдшер), де в основному продаються готові лікарські препарати, предмети санітарії і гігієни та догляду за хворими в домашніх умовах.