Професійні шкідливості та професійні хвороби

Зрозуміти вплив трудової діяльності на здоров'я людини, можна лише шляхом детального вивчення особливостей її професії. Професія - це вид діяльності людини, яка в основному забезпечує її існування і визначає становище в суспільстві. В кожній професії є ще так звані детальні професії. Так, наприклад, у професії лікаря можна розрізняти професію лікаря-лаборанта, лікаря-рентгенолога; умови праці у них різні, а отже, різні і фактори зовнішнього середовища, що впливають на їх організм. Тому при вивченні професійних шкідливостей за основу беруть «детальну професію».
Професійна шкідливість - фактори трудового процесу та зовнішньої обстановки праці, що можуть мати шкідливий вплив на стан здоров'я працюючих.
Існуючі професійні шкідливості можна розділити на три групи.
1. Шкідливості, що пов'язані з неправильною організацією праці: а) надмірне напруження нервової системи; б) тривале, одноманітне положення тіла; надмірне напруження рухового апарату та окремих органів чуття (зору, слуху); г) неправильний режим праці.
2. Шкідливості, пов'язані з виробничим процесом: а) фізичні фактори (несприятливий мікроклімат, зміни атмосферного тиску та ін); б) хімічні і фізико-хімічні фактори (гази, пил, пари); в) біологічні чинники (мікроорганізми, яйця гельмінтів та ін).
3. Шкідливості, пов'язані з самою обстановкою праці. Вони неспецифічні і можуть зустрітися на будь-якому виробництві. Сюди відносяться недостатні вентиляція, освітлення, площа, кубатура і ін.
У результаті впливу професійних шкідливостей на організм працюючих можуть розвиватися професійні захворювання. Так названі захворювання, в основі яких лежить виключно чи переважно професійний фактор. Однак значно частіше вплив професійних факторів проявляється у зниженні опірності організму, працездатності та ін.