Організація стаціонарної та поліклінічної допомоги сільському населенню

Принципової різниці в лікувально-профілактичній та санітарно-противоэпидемическом обслуговуванні міського і сільського населення в нашій країні немає. Як у місті, так і на селі діють перераховані вище основні принципи радянської охорони здоров'я. Однак є деякі особливості в організації сільської охорони здоров'я, що залежать в основному від щільності населення, радіусу обслуговування і шляхів сполучення.
У сільських місцевостях порівняно низька щільність населення, великі радіуси обслуговування, тому іноді зустрічаються ще труднощі в здійсненні медичної допомоги. Географічні умови та специфіка розселення сільського населення впливають на організацію сільської охорони здоров'я. Немає необхідності в кожному селі мати велику лікарню та поліклініку. Такі установи є в районних центрах та інших містах або великих селищах району. Жителі інших населених пунктів в основному обслуговуються порівняно невеликими сільськими лікарнями потужністю від 25 до 100 ліжок.
Незважаючи на те що в основі діяльності сільських медичних установ лежить дільничний принцип, все ж таки у сільських місцевостях метою надання висококваліфікованої медичної допомоги діє ще і принцип поетапності. При необхідності хворого посилають в більш велику установу, де йому можуть надати більш кваліфіковану та спеціалізовану допомогу.
Партія і уряд надають великого значення ліквідації істотних відмінностей між містом і селом. Найважливішим завданням охорони здоров'я є зближення рівнів лікувально-профілактичної допомоги міському і сільському населенню.
В даний час висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу сільському населенню країни надають 187 обласних, крайових і республіканських лікарень із середньою потужністю в 638 ліжок.
Спеціалізовану медичну допомогу населенню сільських районів надають 2048 центральних районних лікарень (з райцентром у місті) середньою потужністю 202,1 ліжко і 881 лікарня (з райцентром у селі) із середньою потужністю 125,1 ліжко. У країні є 10847 сільських дільничних лікарень, середня потужність яких досягає 31,4 ліжка; крім того, на селі функціонують 2889 сільських лікарських амбулаторій.
Деяким колишнім районним лікарням присвоєно порядковий номер і іменують їх «районна лікарня № 1, 2» і т. д. В районних центрах створені санітарно-епідеміологічні станції.
Таким чином, сільське населення отримує лікувально-профілактичну допомогу в сільських дільничних лікарнях, номерних і центральних районних лікарнях та обласної (крайової, республіканської) лікарні.