Практичні заняття з розділу «Гігієна водопостачання населених місць»

Відбір проби води з криниці для санітарно-хімічного аналізу здійснюється шляхом опускання в колодязь під рівень води на шнурі чисто вимитої пляшки ємністю 1 л. зачерпують Воду з глибини 0,5 м від поверхні води, промивають пляшку 2 рази, потім наповнюють майже доверху і закривають пробкою.
Пробу води для бактеріологічного аналізу відбирають у стерильний посуд з дотриманням відповідних заходів, що мають на меті запобігти внесенню в досліджувану воду бактерій ззовні (з рук, з повітря).
При взятті проби води з водопроводу попередньо воду спускають протягом 3-5 хв.
До пробі води додається супровідний бланк, в якому вказується місцезнаходження вододжерела, число, час взяття проби і ким вона взята.
Вибір дози хлорування методом трьох склянок. Для приготування 1 % розчину хлорного вапна відважують у фарфорову ступку 1 г хлорного вапна. У ступку доливають 5-10 мл дистильованої води і ретельно розтирають товкачем хлорне вапно, потім рідину зливають в мірну колбу об'ємом 100 мл з притертою пробкою. До осаду в ступці знову доливають 5-10 мл води, розтирають і зливають в колбу. Так роблять кілька разів і потім доводять рівень води в колбі до 100 мл Вміст перемішують, дають рідини відстоятися і потім використовують її для хлорування.
У польових умовах вибір дози хлору проводиться за допомогою досвідченого хлорування води в трьох склянках. У кожний з трьох склянок наливають по 200 мл води. У кожну склянку поміщають по скляній паличці і краплинної піпеткою додають: в 1-й склянку 2 краплі, 2-й - 4 краплі в 3-й - 6 крапель приготованого 1% розчину хлорного вапна. Після цього вміст склянок добре перемішують і залишають стояти на 30 хв. Через 30 хв в кожній склянці визначають кількість залишкового хлору. Для цього додають по 5 крапель 5% розчину йодистого калію, 1 мл соляної кислоти (1 : 3) і 1 мл 1% розчину крохмалю, перемішують і слідкують за появою синього забарвлення. Забарвлення з'являється в тих склянках, де є вільний, невитраченої хлор. Для розрахунку потрібної дози хлору треба вибрати той стакан, в якому міститься 0,3-0,5 мг/л вільного хлору.
Кількість залишкового хлору визначають шляхом титрування з бюретки з антинормальным розчином гіпосульфіту, кожен міліметр якого відповідає 0,355 мг хлору. Титрують до знебарвлення рідини, ретельно перемішуючи скляною паличкою після додавання краплі гіпосульфіту.
Приклад розрахунку. У 1-му склянці фарбування не відбулося (залишкового хлору немає). У 2-му і 3-му склянках з'явилася синя забарвлення відповідно слабкою і значної інтенсивності.
При титруванні 200 мл води по 2-м склянці забарвлення зникла після додавання 0,1 мл 0,01% розчину гіпосульфіту. Отже, на 1 л води піде 0,1x5=0,5 мл розчину гіпосульфіту. Якщо 1 мл 0,01% розчину гіпосульфіту відповідає 0,355 мг хлору, то 0,5 мл його відповідатиме 0,5x0,355=0,18 мг хлору на 1 л.
Після хлорування по ГОСТ залишкового хлору повинна бути 0,3-0,5 мг/л. Отже, залишкового хлору у 2-му склянці недостатньо. Тому проводять титрування вільного хлору у 3-му склянці. Припустимо, що в цьому випадку зникнення синього забарвлення настало після додавання 0,25 мл 0,01 % розчину гіпосульфіту, що відповідає 0,25 X 0,355=0,375 мг залишкового хлору на 1 л води.
Таке вміст залишкового хлору відповідає нормі, тому для вибору потрібної дози хлору беруть 3-й склянку. У нього на 200 мл води додано 6 крапель розчину хлорного вапна, отже, на 1 л знадобиться 6 Х 5 = 30 крапель, тобто 1,5 мл.
Знаючи потрібну кількість 1% розчину хлорного вапна даного зразка для 1 л води, можна потім зробити перерахунок на будь-яку кількість води. Так, на 1000 л води буде потрібно 1,5x1000=1,5 л розчину хлорного вапна.
Якщо після досвідченого хлорування синє фарбування настає у 1-му склянці і вміст залишкового хлору не перевищує 0,3-0,5 мг/л, то досвід повторюють з меншими дозами хлорного вапна; якщо ж ні в одній склянці не виявлено залишкового хлору (велика хлор-потреба води), то повторюють досвід з великими кількостями 1 % розчину хлорного вапна.