Обласна лікарня

Обласна лікарня, так само як крайова і республіканська, є великим спеціалізованим закладом. Лікарня має стаціонар, консультативну поліклініку, спеціальні кабінети і лабораторії, організаційно-методичний відділ, відділення планово-консультативної та екстреної медичної допомоги.
Основним завданням цієї лікарні є надання населенню області висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги із застосуванням новітніх методів діагностики і лікування, які не можуть бути здійснені в інших лікувально-профілактичних закладах міст та в сільських районах.
В ній населення отримує стаціонарну і консультативну поліклінічну допомогу з таким вузьким спеціальностями, як торакальна хірургія, нейрохірургія, ендокринологія, урологія, хвороби крові, онкологія і т. д., а також за основними спеціальностями (терапія, хірургія, гінекологія і т. д.).
У лікарні завдання входить також надання методичної та консультативної допомоги всім лікувально-профілактичним закладам області; надання консультативної допомоги хворим, які направляються із сільських лікувальних установ; надання лікувально-профілактичним закладам допомоги з питань організації, постановки і підвищення якості лікарняного і внебольничного медичного обслуговування; організація та проведення на базі цих лікарень та інших спеціалізованих установ заходів по підвищенню кваліфікації лікарів і середніх медичних працівників для сільських медичних установ; надання спеціалізованої планово-консультативної та екстреної медичної допомоги населенню області; вивчення загальної захворюваності та захворюваності з тимчасовою втратою працездатності; контроль за диспансеризацією працівників радгоспів і колгоспників.
Одним із завдань обласної лікарні є також надання допомоги обласній (крайовій) відділу охорони здоров'я у розробці різних питань з удосконалення організації медичного обслуговування населення. Таким чином, обласна лікарня - не тільки провідний лікувально-профілактичний центр з питань лікування хворих, але і керівний методичний центр з організації охорони здоров'я на селі.
Організаційно-методичний відділ обласної лікарні розробляє планові заходи по зниженню загальної та дитячої смертності, зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності серед працівників радгоспів, колгоспників і робітників промислових підприємств, зниження лікарняної летальності, зменшення числа розбіжностей клінічних і патологоанатомічних діагнозів, зниженню післяопераційної смертності і т. д.
У складі організаційно-методичного відділу є відділення екстреної та планово-консультативної допомоги. Це відділення має у своєму розпорядженні санітарну авіацію та санітарний автотранспорт. На першу ж вимогу в райони виїжджають або вилітають лікарі-фахівці і надають необхідну медичну допомогу хворим, які перебувають у важкому стані.
Лікарня має пересувними кабінетами (стоматологічним, флюорографічним та ін). Ці кабінети, згідно з планом, виїжджають у різні селища області та надають медичну допомогу населенню.