Методи гігієнічних досліджень

При проведенні наукових досліджень, а також при здійсненні практичних санітарних заходів гігієна широко використовує різні методи дослідження.
1. Метод санітарного обстеження полягає в обстеженні і описі за спеціально розробленими програмами різних об'єктів: промислових підприємств, житлових приміщень, підприємств громадського харчування та ін. На підставі проведеного обстеження складається акт, в якому вказуються пропозиції для усунення виявлених при обстеженні недоліків із зазначенням терміну виконання.
2. Метод лабораторних досліджень використовується з метою отримання об'єктивних даних для оцінки і характеристики факторів зовнішнього середовища. У гігієнічної науки, та санітарної практики застосовують фізичні, хімічні, бактеріологічні, токсикологічні, радіометричні методи дослідження повітря, грунту, продуктів харчування та інших об'єктів зовнішнього середовища.
3. Експериментальний метод застосовується для вивчення можливого шкідливого впливу різних факторів (у тому числі хімічних і фізичних) на організм, а також для оцінки в лабораторних умовах санітарно-технічних пристроїв і установок.
4. Метод фізіологічних спостережень полягає в дослідженні функціонального стану органів і систем людини, що знаходиться в різних умовах (на хімічному підприємстві, в навчальному закладі та ін). На підставі отриманих результатів обґрунтовують і розробляють необхідні профілактичні заходи. Наприклад, при виявленні несприятливої реакції з боку пульсу, артеріального тиску, водно-сольового обміну у робітників гарячих цехів розробляють заходи по поліпшенню вентиляції цеху, автоматизації технологічного процесу, ізоляції нагрітих поверхонь теплоізоляційними матеріалами та ін.
5. Метод клінічних спостережень припускає вивчення в умовах клініки зрушень, що виникають в організмі під впливом несприятливих факторів зовнішнього середовища. Він застосовується при проведенні профілактичних медичних оглядів на підприємствах, у школах і т. д. За допомогою цього методу одержують дані, необхідні для розробки профілактичних заходів.
6. Статистичний метод дозволяє отримати уявлення про позитивні чи негативні зрушення в стані здоров'я населення. Так, зіставляючи фізичний розвиток, захворюваність, середню тривалість життя до і після проведення профілактичних заходів, можна судити про їх ефективність.