Хімічний склад повітря і його гігієнічне значення

Основними складовими частинами охорони атмосферного повітря є кисень (близько 21%), азот (78%), вуглекислий газ (0,03-0,04%), водяна пара, інертні гази, озон, перекис водню (близько 1%).
Кисень - найбільш складова частина повітря. При його безпосередній участі протікають всі окислювальні процеси в організмі людини і тварин. У спокої людина споживає в хвилину приблизно 350 мл кисню, а при важкій фізичній роботі кількість споживаного кисню збільшується в кілька разів.
Вдихуване повітря містить 20,7-20,9% кисню, а видихуване - близько 15-16%. Таким чином, тканини організму поглинають близько 1/4 кисню, наявного в складі вдихуваного повітря.
В атмосфері вміст кисню суттєво не змінюється. Рослини поглинають вуглекислий газ і, розщеплюючи його, засвоюють вуглець, а звільнився виділяють кисень в атмосферу. Джерелом утворення кисню є також фотохімічне розкладання водяної пари у верхніх шарах атмосфери під впливом ультрафіолетового випромінювання сонця. У забезпеченні постійного складу атмосферного повітря має значення також перемішування повітряних потоків в нижніх шарах атмосфери. Виняток становлять герметично замкнуті приміщення, де внаслідок тривалого перебування людей вміст кисню може значно знижуватися (підводні човни, притулку, герметизованої кабіни літаків і ін).
Для організму важливе значення має парціальний тиск * кисню, а не його абсолютний вміст у вдихуваному повітрі. Це зумовлено тим, що перехід кисню з альвеолярного повітря в кров та з крові в тканинну рідину відбувається під впливом різниці парціального тиску. Парціальний тиск кисню зменшується із збільшенням висоти місцевості над рівнем моря, (табл. 1).

Таблиця 1. Парціальний тиск кисню на різних висотах
Висота над рівнем моря (м) Барометричний тиск (мм рт. ст.) Парціальний тиск кисню (мм рт. ст.)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
760
674
596
525
462
405
354
160
141
125
110
98
85
75

Велике значення має використання кисню для лікування захворювань, що супроводжуються кисневим голодуванням (кисневі намети, інгалятори).
Вуглекислий газ. Вміст вуглекислого газу в атмосфері досить постійно. Це сталість пояснюється кругообігом його в природі. Незважаючи на те, що процеси гниття, життєдіяльності організму супроводжуються виділенням вуглекислого газу, значного збільшення його вмісту в атмосфері не відбувається, так як вуглекислий газ засвоюється рослинами. При цьому вуглець йде на побудову органічних речовин, а кисень надходить у атмосферу. У видихуваному повітрі міститься до 4,4% вуглекислого газу.
Вуглекислий газ - фізіологічний збудник дихального центру, тому при штучному диханні його в незначній кількості додають до повітрю. У великих кількостях він може надавати наркотичну дію і викликати смерть.
Вуглекислий газ має і гігієнічне значення. За його змістом судять про чистоту повітря житлових і громадських приміщень (тобто приміщень, де знаходяться люди). При скупченні людей у погано вентильованих приміщеннях паралельно накопичення вуглекислого газу в повітрі збільшується вміст інших продуктів життєдіяльності людини, підвищується температура повітря і збільшується його вологість.
Встановлено, що якщо вміст вуглекислого газу в повітрі приміщень перевищує 0,07-0,1%, то повітря набуває неприємний запах і може порушити функціональний стан організму.
Паралельність зміни перерахованих властивостей повітря житлових приміщень та зростання концентрації вуглекислого газу, а також простота визначення його змісту дозволяють використовувати цей показник для гігієнічної оцінки якості повітря та ефективності вентиляції громадських приміщень.
Азот та інші гази. Азот є основною складовою частиною атмосферного повітря. В організмі він знаходиться в розчиненому стані в крові та тканинних рідинах, але не приймає участі в хімічних реакціях.
В даний час експериментально встановлено, що в умовах підвищеного тиску азот повітря викликає у тварин розлади нервово-м'язової координації, подальше збудження і наркотичний стан. Аналогічні явища дослідники спостерігали у водолазів. Застосування для дихання водолазів геліо-кисневої суміші дозволяє збільшити глибину спуску до 200 м без виражених симптомів інтоксикації.
При електричних грозових розрядах і під впливом ультрафіолетових променів сонця в повітрі утворюється незначна кількість інших газів. Гігієнічне значення їх порівняно невелика.

* Парціальним тиском газу в суміші газів називається той тиск, який виробляв би цей газ, якщо б він займав весь об'єм суміші.