Питання охорони здоров'я населення в Програмі КПРС

У Програмі КПРС, прийнятій на XXII з'їзді, підкреслюється: «Соціалістична держава - єдина держава, яка бере на себе турботу про охорону і постійне поліпшення здоров'я всього населення. Це забезпечується системою соціально-економічних та медичних заходів. Здійснюється широка програма, спрямована на попередження та рішуче скорочення хвороб, ліквідацію масових інфекційних захворювань, на подальше збільшення тривалості життя» *. Кожна рядок нової Програми партії пронизана глибоким гуманізмом.
Для того щоб повністю задовольнити потреби населення в медичній допомозі, буде здійснено широке будівництво медичних закладів, оснащення їх сучасною апаратурою та обладнанням. Все населення країни буде обслуговуватися з диспансерного методу. Крім наявного в даний час безкоштовного медичного обслуговування, безкоштовними будуть лікування в санаторіях, відпуск медикаментів і т. д.
Профілактичною спрямованістю пронизані всі розділи Програми. На сучасному етапі це означає активне перетворення зовнішнього середовища, поліпшення умов праці і побуту, відпочинку і харчування, а також інших факторів, від яких залежить здоров'я людини.
Все міське і сільське населення буде забезпечене висококваліфікованою медичною допомогою.
Поставлена в Програмі КПРС завдання з ліквідації соціально-економічних і культурно-побутових відмінностей між містом і селом висуває перед органами охорони здоров'я в якості однієї з першочергових завдань ліквідацію відмінностей у медичному обслуговуванні міського і сільського населення.
Постійно зростатиме роль громадськості в керівництві охороною здоров'я. В Програмі КПРС є такі слова: «Всебічне розгортання і вдосконалення соціалістичної демократії, активну участь усіх громадян в управлінні державою, у керівництві господарським і культурним будівництвом...» І далі: «На рішення постійних комісій місцевих Рад повинно поступово передаватися все більше число питань, що знаходяться в компетенції управлінь та відділів виконавчих органів» **.
Наші громадські організації, крім здійснення контролю, все ширше будуть брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення охорони здоров'я трудящих, поступово будуть брати на себе функції по управлінню охороною здоров'я.

* Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. М. Госполитиздат, 1962, 96 с..
** Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. М., Госполитиздат, 1964, с. 101, 103-104.