Сільська дільнична лікарня

Сільська дільнична лікарня - первинне лікарське ланка на селі. Вона очолює комплекс установ, що входять в так званий сільська лікарська ділянка (дільничної лікарні, фельдшерські та фельдшерсько-акушерські пункти).
Дільнична лікарня має свій стаціонар та амбулаторію.
Основними завданнями дільничної лікарні в медико-санітарному обслуговуванні населення ділянки є:
- зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, що проживає на території ділянки;
- профілактика і ліквідація інфекційних захворювань на ділянці;
- проведення комплексу медико-санітарних заходів, направлених на охорону здоров'я матерів та дітей;
- диспансерне спостереження за основними групами населення ділянки;
- проведення лікувально-профілактичних заходів по боротьбі з такими захворюваннями, як туберкульоз, злоякісні новоутворення, шкірно-венеричні захворювання, захворювання крайової патології (бруцельоз, туляремія, зоб, трахома, кліщовий енцефаліт, тощо);
- нагляд за санітарним станом населених пунктів, виробничих, побутових приміщень та громадських об'єктів; кухнями, їдальнями, продовольчими магазинами і кіосками, школами, клубами.
Весь комплекс санітарно-протиепідемічних заходів персонал дільничної лікарні проводить під керівництвом районної санітарно-епідеміологічної станції. У цьому велика роль належить санітарній лікар дільничної лікарні.
Не менш важливими завданнями дільничної лікарні є:
- медико-санітарне обслуговування працівників сільськогосподарського виробництва в період весняно-осінніх польових робіт;
- підготовка санітарного активу з числа обслуговуваного населення, особливо осіб, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, та підвищення санітарної культури населення, що проживає на ділянці.
На ділянці здійснюється велика профілактична робота. Персонал дільничної лікарні регулярно проводить медичні огляди працівників радгоспу (колгоспу), приділяючи особливу увагу особам, які стикаються з отрутохімікатами. При їх виявленні хворих ставлять на диспансерний облік. При цьому вивчають умови праці та побуту.
Медичні працівники лікарні проводять у відповідності з планом велику роботу по імунізації дорослого та дитячого населення, приділяють велику увагу допомозі в пологах, домагаючись, щоб всі вагітні жінки перебували під медичним наглядом з самих ранніх термінів вагітності, вживають заходів до того, щоб всі жінки народжували в лікарні або в колгоспному пологовому будинку.
Патронажні медичні сестри постійно стежать за розвитком і здоров'ям новонароджених (про роботу патронажної сестри див. у розділі «об'єднана Дитяча лікарня»).
Лікарі дільничної лікарні, згідно з графіком, постійно відвідують фельдшерсько-акушерські пункти, консультують хворих, надають методичну допомогу фельдшера і акушерки. Останніх 1 раз в місяць запрошують в лікарню, де з ними проводять заняття по підвищенню кваліфікації.
Колектив дільничної лікарні працює в тісному контакті з дирекцією, партійною і профспілковою організаціями радгоспу (колгоспу), розташованого на його ділянці. Спільно вони проводять великі планові оздоровчі заходи серед працівників харчоблоків, продовольчих магазинів, а також на молочнотоварних фермах, в автогаражных приміщеннях і т. д., вживають заходів щодо профілактики отруєнь отрутохімікатами.
Медичні працівники дільничної лікарні постійно вивчають захворюваність працівників радгоспу (колгоспу) з тимчасовою втратою працездатності, особливо виділяючи при цьому сільськогосподарський травматизм. Щомісяця на директорському нараді радгоспу або правління колгоспу вони доповідають про рівень і характер захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та приймають конкретні заходи щодо її зниження.
Велика профілактична робота на ділянці проводиться за допомогою підготовленого дільничною лікарнею санітарного активу. На всіх виробничих об'єктах радгоспу (колгоспу) організовуються санітарні пости з аптечками. У виробничих бригадах виділяються санітарні уповноважені.
Весь колектив радгоспу (колгоспу) має бути підготовлений до надання само - і взаємодопомоги. В період посівних і збиральних робіт всім механізаторам видаються індивідуальні перев'язувальні пакети. На кожному тракторі, комбайні, сенокосилке та інших машинах повинні бути невеликі портативні аптечки.
Лікарі, фельдшери і медичні сестри дільничних лікарень в період посівних і збиральних робіт значну частину свого робочого часу проводять на полях разом з усім колективом радгоспу (колгоспу). На польових станах вони стежать за санітарно-гігієнічними умовами місць відпочинку, приготуванням їжі, водопостачанням і т. д. Медичні працівники дільниці систематично організовують лекції та бесіди по санітарній освіті населення.
Органи охорони здоров'я докладають зусиль до укрупнення сільських дільничних лікарень, збільшення числа ліжок в них до 120-150 та поліпшення їх матеріально-технічної оснащеності.