Загальні відомості про фібринолізі і тромболизе

Сторінки: 1 2 3

Як показують результати новітніх досліджень, згортання крові - це фізіологічний процес, який протікає всередині судин безперервно і підтримує нормальне функціонування ендотелію судин і їх.
Подібно багатьом іншим життєво важливих функцій організму, згортання крові і протилежний йому процес - фібриноліз - регулюються за принципом «полярного синергізму» (Хофф). Фактори, що сприяють згортанню, і фактори, що гальмують його, самі по собі повністю антагоністичні один одному, але в їх спільній дії проявляється синергізм вищого порядку, який називають також динамічною рівновагою між згортанням і лизисом. У нормі система знаходиться в стані динамічної рівноваги. Рівновага зсувається по черзі то в бік полімеризації фібрину, то в бік його деполімеризації. При патологічних умовах, у разі пошкодження, ця фізіологічно латентна функція виконує дуже важливу локальну задачу. Згідно Люшеру, значення прихованого внутрішньосудинного згортання крові полягає в тому, що завдяки йому на інтимі завжди є тонка плівка фібрину, яка ізолює та захищає ендотелій. Згортання крові - це комплексний, дуже складний, керований біохімічними впливами процес, який проявляється окремими фазами і схильний до впливу приблизно 30 відомих на сьогодні чинників, що сприяють або протидіють йому. Нижче наводиться перелік найбільш важливих факторів згортання і їх вживаних назв.

Фактор I - фібриноген
Фактор ІІ - протромбін (тромбоген, тромбэнзим, протромбін, плазмозим)
Фактор ІІІ - тромбопластин (тромбокиназа, зимопластин, цитозим, тромбокинин) Фактор IV - кальцій (Ca-фактор)
Фактор V - проакцелерин (лабільний фактор, плазмовий Ак-глобулін, Ак-фактор плазми)
Фактор VI-акцелерин (сироватковий Ак-глобулін, протромбокиназа)
Фактор VII - проконвертин (конвертин, стабільний фактор, сироватковий протромбін, аутотромбин I, кофактор, протромбиноген, котромбопластин, акцелератор протромбіну, фактор перетворення протромбіну)
Фактор VIII - антигемофільний глобулін А (ОГ, антигемофільний фактор, тромбопластиноген, протромбокиназа, тромбоцитарний кофактор, плазмакинин, тромбокатализин) Фактор IX - антигемофільний глобулін (фактор Крістмаса, плазмовий фактор X, плазмовий компонент тромбопластину, ПКТ, аутогромбин II) Фактор X - фактор Стьюарта - Прауэра
Фактор XI - плазмовий попередник тромбопластину (ППТ, фактор Розенталя) Фактор XII - фактор Хагемана
Фактор XIII - фибринстабилизующий фактор (ФСФ, фибринокиназа, фактор Лакі - Лорана, LL-фактор, угорський фактор)
Зазначені в дужках назви часто зустрічаються поряд з іншими у світовій літературі.
Перераховані фактори містяться в плазмі в наступних концентраціях:

 Фактор Концентрація, мг 
 I 200-400 
 II 10-15 
 ІІа 
 III 
 IV Невідома 
 VII Невідома 
 VIIa Невідома 
 VIII близько 10 
 IX Невідома 
 X 10 
 Ха Невідома 
 XI - 
 XII 1 
 XIII 1-2