Хвороби нирок і гіпертонія

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
I. Анатомія і гістологія нирок
Загальні відомості
Юкстагломерулярный апарат
Кровоносна система
Лімфатична система
Іннервація

II. Фізіологія нирок
Теорії сечоутворення
Фільтрація
Канальцева реабсорбція
Канальцева секреція
Коефіцієнти очищення різних речовин
Виділення води та електролітів у процесі концентрації та розведення сечі
Водовыделительная функція нирок
Натрийуретическая функція нирок
Концентрація і розведення сечі
Функція проксимального і дистального відділів канальців
Роль нирок в регуляції кислотно-лужної рівноваги організму
Нервова і гуморальна регуляція функції нирок

III. Роль нирок в патогенезі гіпертонії
Експериментальна ренопрессорная гіпертонія (за Goldblatt і Page і ін)
Ренін-ангиотензинная система
Місце і умови утворення реніну в нирках
Фізіологічні властивості системи ренін-ангіотензин
Ренін-ангіотензин-альдостероновая система
Ренопривная гіпертонія
Висновок

IV. Класифікація гіпертензивних форм уражень нирок
V. Методи дослідження
Дослідження сечі
   Протеїнурія
Осад сечі
Методи дослідження функціонального стану нирок
Прості проби видільні
Дослідження функції нирок, засновані на визначенні коефіцієнтів очищення
Вивчення роль нирок в регуляції сталості внутрішнього середовища організму
Одночасне дослідження різних функцій нирок
Методи роздільного дослідження функції двох нирок
Радіоізотопні методи
Рентгеноурологические дослідження
Ангіографія
Бактеріологічні та імунологічні дослідження
Пункційна біопсія нирок

VI. Загальні синдроми
Гіпертонічний синдром
Частота симптоматичної ниркової гіпертонії
Особливості перебігу
Лікування
Нефротичний синдром
Патоморфологія
Патогенез
Симптоматологія
Набряки
Перебіг та наслідки.
Діагноз і диференціальний діагноз
Лікування
Уремічний синдром (ниркова недостатність - уремія)
Клінічна картина
Профілактика і лікування

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
I. Аутоімунні та алергічні захворювання нирок переважно запального характеру
Дифузний гломерулонефрит
Гострий дифузний гломерулонефрит
Особливості перебігу
Результати
Діагноз і диференціальний діагноз
Лікування
Підгострий дифузний гломерулонефрит
Хронічний дифузний гломерулонефрит
Клінічні форми
Кінцева стадія розвитку хронічного нефриту
Профілактика та лікування хронічного нефриту
Ураження нирок при колагенозах
Ураження нирок при вузликовому періартеріїті
Ураження нирок при системному червоному вовчаку
Ураження нирок при склеродермії
Ураження нирок при геморагічному капилляротоксикозе

II. Аутоімунні та алергічні захворювання нирок переважно дистрофічного характеру
Амілоїдоз нирок
Етіологія та патогенез
Патологічна анатомія
Симптоматологія
Особливості перебігу
Діагноз і диференціальний діагноз
Профілактика і лікування
Діабетичний гломерулосклероз
Патологічна анатомія
Симптоматологія
Клінічні форми та перебіг
Діагноз
Профілактика і лікування

III. Нефропатія вагітних
Етіологія та патогенез
Патологічна анатомія
Симптоматологія
Перебіг та наслідки
Диференціальний діагноз
Лікування

IV. Інфекційно-запальні (інтерстиціальні) захворювання нирок
Пієлонефрит
Гострий пієлонефрит
Хронічний пієлонефрит
Лікування гіпертонічного синдрому
Лікування уремічного синдрому

V. Оклюзійні ураження головних ниркових артерій
Патогенез гіпертонії
Методи діагностики
Клінічні форми
Придбані захворювання
Вроджені ураження ниркових артерій
Лікування

VI. Урологічні захворювання нирок
Аномалії розвитку нирок
Гіпоплазія нирок
Полікістоз нирок
Солітарні кісти нирок
Аномалії сечоводів
Нирковокам'яна хвороба
Нирковокам'яна хвороба артеріальна гіпертонія
Діагноз
Лікування
Гідронефроз
Травми нирок
Пухлини нирок
Туберкульоз нирок
Література

Друге видання монографії «Хвороби нирок і гіпертонія» поповнено новими матеріалами (літературними, так і власними), що стосуються основних розділів монографії.
Значною мірою розширено і заново представлений патогенез ниркової гіпертонії з висвітленням ролі ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у її розвитку. Значно поповнено новими відомостями опис методів діагностики та диференційної діагностики різних видів ниркової гіпертонії. Особливо виділений та описаний поряд з гіпертонічним уремічний і нефротичний синдроми, так як останнім приділяється особливо велика увага в даний час.
Значно доповнено новими даними опис методів лікування як захворювань нирок, що лежать в основі гіпертонії, так і сучасної гіпотензивної терапії (консервативної і хірургічної).
Внесено корективи в класифікацію уражень нирок, що супроводжуються гіпертонією зі значним розширенням другого розділу класифікації, що стосується вторинних по відношенню до гіпертонії уражень нирок. Однак опис уражень нирок, які виникають в результаті гіпертонії, не включено в це видання. Цей розділ у відповідності з представленою класифікацією повинен бути значно розширений за рахунок включення, окрім гіпертонічної хвороби, уражень нирок при ендокринних формах гіпертонії, при гіпертонії, пов'язаної з серцево-судинними захворюваннями та ін., і тому не може бути достатньо висвітлений в рамках даної монографії. Цей розділ буде більш широко представлений в передбачуваній до видання нової монографії «Артеріальні гіпертонії».