Іонізація повітря

Під іонізацією повітря розуміють розщеплення газових молекул і атомів при впливі різних іонізаторів (електричних розрядів, радіоактивних речовин, космічних променів і ін) на електрони та позитивно заряджені частинки. Електрон приєднується до нейтрального атома або молекули і повідомляє їм негативний заряд; частина молекули зберігає позитивний заряд. Ті з утворених іонів, які існують самостійно або приєднують до себе нейтральні молекули, називаються легкими. Це частки кисню, вуглекислого газу, азоту і т. д. Іони ж, що приєднуються до частинкам туману, диму, пылинкам, називаються важкими.
Раніше вважали, що негативно іонізоване повітря з переважанням легких іонів в протилежність позитивно іонізованому надає сприятливий вплив на організм, підвищує фізичну і розумову працездатність. Проте в даний час встановлено, що в дії легких і важких іонів багато спільного. Так, експериментально доведено, що зниження артеріального тиску викликають як негативні, так і позитивні іони, хоча останні мають менш виражену дію. Мабуть, дія їх не можна протиставляти. Лікування ряду захворювань аероіонами дає хороші результати.