Офтальмологія

Офтальмологія - це область клінічної медицини, що вивчає зір, його нормальне і патологічне стан. Найголовнішим завданням офтальмології є розробка методів лікування хворих із захворюваннями ока та попередження очних захворювань.

Дитяча офтальмологія належить до категорії прикладних розділів медицини і покликана забезпечити охорону зору дітей силами медичних працівників педіатричної служби незалежно від їх професійної орієнтації. Глибоко помилково характеризувати дитячу офтальмологію як вузьку спеціальність. Альтернативою цьому неправильному поданням служить той факт, що око є однією з основних частин оптико-вегетативної системи (око - гіпофіз - гіпоталамус), яка забезпечує життєдіяльність організму і його оптимальну адаптацію до зовнішніх умов. Крім того, слід пам'ятати про те, що очна патологія - це в переважній більшості випадків прояв загальних захворювань (туберкульоз, діабет, гіпертонічна хвороба, захворювання головного мозку, нирок та ін). Загальновизнано також, що за станом органу зору та зорових функцій нерідко можна не тільки діагностувати патологічний процес у різних органах і системах, але і передбачити питання лікування та прогнозу. Отже, дитяча офтальмологія - це по суті одна з найширших спеціальностей. Адже дитячий офтальмолог повинен добре знати етіологію, патогенез, клініку, лікування та наслідки майже всіх соматичних, інфекційних, ендокринних, неврологічних та інших захворювань, а також вродженої патології. Дитяча офтальмологія - це спеціалізована галузь медицини, її розділ. У зв'язку з викладеним велика роль даної дисципліни в обсязі і рівні знань кожного лікаря і насамперед акушера і педіатра.
Знання стану очей, його допоміжного апарату в нормі у дітей різного віку, починаючи з новонароджених, і зіставлення з даними дослідження можуть забезпечити ранню діагностику патології органу зору. Педіатр зобов'язаний оцінити стан очей і зору у кожної дитини і при виявленні відхилень від вікової норми (навіть не орієнтованого діагнозу!) направити його на обстеження до офтальмолога (дитячого офтальмолога).
В даному розділі медицини, немає необхідності докладно зупинятися на приватних особливості етіології і патогенезу дитячого очної патології у зв'язку з тим, що патологія органу зору та інших органів і систем обумовлена практично ідентичними етіологічними чинниками і має схожі механізми розвитку.
Враховуючи, що акушер і педіатр зобов'язані по можливості правильно оцінити стан очей і зору у кожної дитини, студенту необхідно опанувати простою і загальнодоступною методикою офтальмологічного дослідження. Не можна думати про те, що дослідження стану очей і зору - це справа тільки офтальмолога. Лікар будь-якого профілю, вислуховуючи скарги дитини (його батьків), перевіряючи загальний стан організму (пульс, артеріальний тиск, стан серця, легенів, печінки, ЦНС та ін), повинен за можливості оцінити і стан органа зору та його допоміжного апарату. Встановивши діагноз очної патології, слід надати першу лікарську допомогу і терміново направити дитину до дитячого (або загального) офтальмолога. Тільки така постановка питання і такі дії акушера і педіатра можуть забезпечити високий рівень охорони зору дітей.
Неодмінною умовою високих знань має бути щоденне ретельне обстеження студентом стану органу зору як можна більшого числа дітей і відпрацювання необхідних практичних навичок. Тільки розуміння нерозривного зв'язку дитячої офтальмології з педіатрії дасть неминущі позитивні результати у сфері охорони здоров'я дітей.