Правила медичного відбору та направлення дітей

Сторінки: 1 2 3

Ефективність санаторно-курортної допомоги дітям, раціональне використання кожної санаторної ліжка багато в чому залежать від правильної постановки медичного відбору і направлення хворих на санаторно-курортне лікування, а також від чіткого контролю за реалізацією путівок.
При організації медичного відбору та направлення дітей на санаторно-курортне лікування слід керуватися наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 16 травня 1983 р. № 580 «Про затвердження правил медичного відбору і направлення хворих (дорослих, підлітків і дітей) на санаторно-курортному й амбулаторно-курортне лікування» (додаток 2).
Рішення питань про необхідність санаторно-курортного лікування дитини, правильності вибору санаторного закладу, в яке найбільш доцільно направити на лікування хворої дитини в залежності від характеру його хвороби, цілком залежить від компетентності лікаря і спеціалістів, які входять до складу санаторно-курортної відбіркової комісії (СКОК). Саме на них покладена персональна відповідальність за якість відбору та направлення дітей на санаторно-курортне лікування. Лікарі при цьому повинні суворо керуватися Показаннями і протипоказаннями для направлення дітей на санаторно-курортне лікування», затвердженими Міністерством охорони здоров'я СРСР і погодженими в залежності від підпорядкованості санаторного закладу з Центральною радою по управлінню курортами профспілок або Міністерством освіти СРСР. Необхідно також добре знати лікувальні фактори і можливості, якими володіє конкретне санаторне установа, яка направляється дитина.
Для направлення хворого у санаторій дитячий необхідно мати відповідне рішення СКОК, яке приймається на підставі наданої лікуючим лікарем медичної документації, оформляється протоколом і заноситься в санаторно-курортну карту для дітей - форма № 076/о (додаток 3).
При вирішенні питання про направлення дитини на лікування в санаторій системи Міністерства охорони здоров'я санаторно-курортна карта з рішенням СКОК видається в суворій відповідності з планом розподілу путівок на лікувально-профілактичний заклад, район, місто, область.
Контингент хворих дітей, які потребують санаторно-курортному лікуванні, виявляється при диспансеризації дитячого населення лікарями дитячої поліклініки, а також при виписці дітей з лікарні для безпосереднього переведення їх на доліковування у місцевий санаторій. Списки дітей, які потребують санаторно-курортному лікуванні, черговість спрямування їх на санаторне лікування, реєстрація виданих путівок ведуться відповідної санаторно-курортною відбірковою комісією. Облік реалізації путівок у санаторії місцевого, республіканського і загальносоюзного значення має вестися окремо.
Організовує роботу СКОК та здійснює контроль за її діяльністю відповідний вищестоящий орган охорони здоров'я. Відповідальність за організацію обліку, відбору та направлення хворих дітей на санаторно-курортне лікування в цілому по республіці, області, краю, місту покладено на управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям міністерства охорони здоров'я союзних, автономних республік, на відповідні підрозділи обласних, крайових, міських відділів охорони здоров'я.
Перед направленням дитини на санаторно-курортне лікування, особливо на бальнеологічний курорт, лікуючий лікар зобов'язаний організувати хворому санацію хронічних вогнищ інфекції, каріозних зубів, протиглисний лікування, а також клініко-лабораторне обстеження. Відповідальність за правильне і повне оформлення документації, необхідної для вступу дитини в санаторій, покладається на лікаря.