Фізичний розвиток

Фізичний розвиток людини - це сукупність морфологічних і функціональних показників, що характеризують стан організму. Фізичний розвиток є важливим показником здоров'я населення.
Для вивчення фізичного розвитку застосовують методику антропометричних досліджень (див. Антропометрія).
Оцінка фізичного розвитку індивідуума проводиться шляхом порівняння його антропометричних (ріст, вага, окружність грудей та ін), а також інших показників розвитку (статеве дозрівання, зубна формула та ін) з середніми даними для відповідної статі та віку. Для отримання середніх показників фізичного розвитку людини проводиться обстеження великих груп практично здорових людей. Результати вимірювань обробляються методом варіаційної статистики. Отримані середні показники є стандартами фізичного розвитку відповідних груп населення. Відмінність умов життя в різних кліматичних поясах, в містах і сільській місцевості, етнографічні відмінності обумовлюють різний рівень фізичного розвитку населення, тому визначають місцеві (регіонарні) стандарти фізичного розвитку. Стандарти фізичного розвитку уточнюються приблизно через кожні 5 років.
Особливо важливе значення має вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків, так як воно є показником росту і формування організму. Дослідження фізичного розвитку у дітей і підлітків проводиться одночасно з обстеженням стану здоров'я під час медоглядів та диспансерного спостереження, які проводяться в дитячих поліклініках, підліткових кабінетах, лікарсько-фізкультурних диспансерах та інших медичних закладах охорони здоров'я. Систематичне спостереження за фізичним розвитком дітей дозволяє виявити ранні ознаки його порушення. Затримка в рості, відсутність прибавку у вазі є ознакою неблагополуччя. Частота обстеження дітей залежить від їх віку; чим менший вік дітей, тим частіше вони повинні обстежуватися.
Фізичний розвиток багато в чому залежить від соціальних умов життя, занять фізичною працею, фізкультурою і спортом. Певне значення для фізичного розвитку мають і біологічні закони (спадковість).
В СРСР у зв'язку з постійним покращенням життя народу, широким розвитком фізичної культури і спорту, поліпшенням умов виховання і навчання підростаючого покоління повсюдно спостерігається підвищення рівня фізичного розвитку населення (див. Союз Радянських Соціалістичних Республік, фізичний розвиток), а також прискорення фізичного розвитку дітей і підлітків (див. Акселерація). См. також Вагу тіла, Зростання.