Основні принципи і методи санаторного лікування

Санаторне лікування є одним з важливих етапів у загальній системі зміцнення здоров'я дітей. Тісний взаємозв'язок, спадкоємність стаціонарного, поліклінічного та санаторного етапів багато в чому визначають ефективність лікувально-профілактичних заходів. Відомо, що санаторне лікування найбільш ефективно на ранніх стадіях патологічного процесу, коли можливо зворотний розвиток змін, корекція несприятливих факторів, що загрожують розвитку і прогресування хвороби. Раціональне використання санаторних установ відіграє важливу роль у вирішенні завдань загальної диспансеризації населення, дозволяє своєчасно зміцнити здоров'я дітей.
Санаторне лікування завжди комплексне. На відміну від стаціонару воно характеризується широким використанням кліматотерапії, лікувальної фізкультури (ЛФК), природних і преформованих (штучних) фізичних факторів, трудової терапії в умовах режиму дня, раціонально поєднує елементи активності і відпочинку, лікування і навчання, щадіння і тренування.
Для більшості хворих дітей доцільно здійснювати лікування в місцевих умовах. Це зменшує адаптаційну перебудову організму в періоді акліматизації та реакліматизації, зрушення біоритмів. Особливо це важливо для хворих дошкільного віку, адаптація яких до нових умов відбувається значно складніше. Дітей більш старшого віку також успішно лікують в основному на місцевих курортах. На перевагу лікування в звичному кліматі вказують і багато зарубіжні автори.
Однак на південних курортах є більше можливостей використовувати таласотерапію, бальнеотерапію, лікування гірським кліматом. Якщо не вдається досягти стійкого ефекту в місцевому санаторії, рекомендується лікування в санаторії на курорті, але перебування там повинно бути досить тривалим, не менше 6-8 тижнів [Лебедєва Т. Р., 1982; Тихомирова К. С., 1983].
Тривалість лікування в профспілкових санаторіях для батьків з дітьми у віці від 4 до 14 років становить 24 дні. В ці санаторії рекомендується направляти хворих з легким перебігом хвороби, в стадії стійкої ремісії. Особливо корисно лікування в цих санаторіях дітей з групи «ризику», при захворюваннях з вираженою сімейною схильністю (алергія, ревматизм, ожиріння, виразкова, гіпертонічна хвороба), враховуючи одночасне перебування батьків з дітьми, можливість корекції деяких сімейних факторів «ризику».
Важливим принципом санаторного лікування дітей є індивідуалізація лікарських призначень з урахуванням особливостей реактивності дитини, перебігу хвороби, попередньої терапії, щоб доцільно поєднувати бальнеотерапію, фізіотерапію, ЛФК, масаж, ортопедичне та інші види спеціального лікування, уникнути поліпрагмазії, енергетичної перевантаження організму.
Поєднання лікувально-оздоровчих та навчально-виховних заходів є специфічною особливістю дитячих санаторіїв і відіграє важливу роль у досягненні сприятливого ефекту.
При проведенні курсу лікування в санаторії повинна дотримуватися певна послідовність дій, у зв'язку з чим виділяють три основних періоди, кожен з яких має свої особливості психоемоційної налаштованості, режиму дня, методиками лікування.