Принципи планування розвитку мережі дитячих санаторіїв

Сторінки: 1 2 3 4

Радянський Союз має в своєму розпорядженні величезними природними лікувальними багатствами - джерелами мінеральних вод різного хімічного складу, великими запасами грязьових і торф'яних родовищ, районами з прекрасними кліматичними умовами, сприятливими для лікування і відпочинку. Ці умови забезпечують можливість подальшого розвитку діючих курортів і організації нових, в тому числі розвиток мережі дитячих санаторіїв і курортів.
Державною комісією по запасах корисних копалин при Раді Міністрів СРСР затверджено в 1983 р. експлуатаційні запаси по 227 родовищ мінеральних вод з вуглекислими, сірководневими, радоновими, йодобромными, залізистими, термальними та іншими водами. Виявлені гідромінеральні ресурси служать основою для інтенсивного їх освоєння як лікувально-профілактичними установами, так і заводами для розливу позакурортного використання. Розлив мінеральних вод (за даними ЦСУ СРСР на 1 січня 1983 р.) здійснюють 180 підприємств Міністерства харчової промисловості СРСР, загальний обсяг продукції яких становить 2,4 млрд. пляшок у рік.
В останні роки розширилася територія розвідувальних робіт з експлуатації нових родовищ лікувальних вод і грязей. Значно розширені і розвідані нові типи вод в районах відомих курортів Кавказьких Мінеральних Вод, Великого Сочі, Центральних районів Європейської частини СРСР, Прибалтики.
Значний об'єм досліджень виконано в районах інтенсивного промислового будівництва на Уралі, в Сибіру і на Далекому Сході, особливо в зоні впливу Баму (Усть-Ілім, Кожаново, Тала, Шмаковка, Красноусольск, Нижньо-Ивкино, Красноуфімськ, Верхньо-Паратунское та ін). Активно ведуться пошуково-розвідувальні роботи на мінеральні лікувальні води в Нечорноземній зоні РРФСР, де створюються нові і розширюються старі діючі здравниці (Хилово, Череха, Червоний Пагорб, Воробйова).
Великі роботи проводяться в Середній Азії з метою створення нових великих лікувальних комплексів на базі гідромінеральних ресурсів (Чолпон-Ата, Фрунзе, Нагірне, Бахарден, Хаватаг, Карабулун та ін).
В цілях зміцнення гідромінеральної бази санаторно-курортних установ СРСР, а також найбільш повного і комплексного використання мінеральних вод і лікувальних грязей, охорони надр і навколишнього середовища Міністерством охорони здоров'я СРСР в 1982 р. створена відомча гідрогеологічна служба, на яку покладено функції контролю за виконанням заходів, що забезпечують раціональну розробку родовищ мінеральних вод і лікувальних грязей, використовуваних лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами системи Міністерства охорони здоров'я СРСР.
Принципове значення для правильного використання курортних факторів та підвищення ефективності санаторно-курортного лікування має раціональне розміщення курортів і санаторіїв на величезній території нашої країни.
Дитячі санаторії розміщені в різних регіонах країни, переважно на територіях, наближених до місця постійного проживання дітей. Ці заклади перебувають у віданні обл-, край, міськздороввідділів. Саме вони забезпечують справжнє етапне послебольничное санаторне лікування дітей. Значна кількість місцевих дитячих санаторіїв функціонує на курортах республіканського і місцевого значення, у сприятливих природно-кліматичних умовах, які володіють цілющими гідромінеральними ресурсами. Розвиток цих санаторіїв найбільш доцільно і перспективно.
Дитячі санаторії отримали свій розвиток також на курортах загальносоюзного значення, лікувальна значимість яких визначається тим, що вони володіють унікальними природними лікувальними факторами та знаходяться в найбільш сприятливих природно-кліматичних умовах нашої країни.
На курортах загальносоюзного значення функціонують, як правило, республіканські дитячі санаторії, підпорядковані міністерствам охорони здоров'я союзних республік. Вони приймають на лікування хворих дітей з різних куточків нашої країни (табл. 1).