Медична радіологія

Медична радіологія - розділ радіології, присвячений застосуванню іонізуючих випромінювань в медицині. Медична радіологія складається з променевої терапії (див.), рентгенодіагностики (див. Рентгенологія, Рентгенологічні дослідження), радіоізотопної діагностики (див.). Медична радіологія займається також променевими ускладненнями, що виникають у лікувальної і діагностичної практиці. Теоретичною основою медична радіології є радіобіологія (див.).