Рентгенологія

Рентгенологія - це розділ радіології. Рентгенологія вивчає рентгенівські промені, відкриті В. К. Рентгеном у 1895 р., і використовує їх дію. Галузь медицини, що вивчає питання застосування рентгенівського випромінювання для дослідження здорових і патологічно змінених органів і систем людини з метою профілактики хвороб, розпізнавання та їх лікування, прийнято називати медичної рентгенологией. Вона складається з чотирьох основних розділів: 1) рентгено-профілактики (див. Флюорографія); 2) рентгенодіагностики (розпізнавання захворювань); 3) рентгенотерапії, тобто застосування рентгенівського випромінювання для лікування деяких захворювань; 4) медичної рентгенотехніки, що займається вивченням фізико-технічних властивостей рентгенівського випромінювання, а також методів розрахунку, конструювання, виробництва та експлуатації рентгенівських апаратів (див.) та допоміжного обладнання для рентгенівського кабінету (див.).