Редукований очей

Редукований очей - умовна, сильно спрощена оптична система, що застосовується замість оптичної системи нормального людського ока для розрахунків по фізіологічній оптиці і в практичній офтальмології. З цією метою Гульстрандом (A. Gullstrand) був запропонований схематичний очей, що складається з того ж числа заломлюючих середовищ і поверхонь, що і оптична система ока, але з середнім значенням величин для кожного з вхідних у нього елементів. Однак розрахунки за допомогою схематичного ока дуже складні. Тому були запропоновані більш спрощені оптичні схеми - редукований очей, який складається з однієї заломлюючої поверхні і однієї заломлюючої середовища. З цих схем найбільш точним є редукований очей, запропонований В. К. Вербицьким, що видно із зіставлення деяких величин для схематичного ока Гульстранда і Р. р., запропонованих окремими авторами (табл.).

Елементи оптичного апарату Схематичний очей Гульстранда Редукований очей
з Лістингу за Дондерсу за Гульстранду за Вербицкому
Заломлююча сила в діоптріях
Довжина очі мм
Показник заломлення
Радіус кривизни, мм:
рогівки
поверхні сітківки

58,64
24,0
1,34

7,7
10,5

65,93
19,6
1,33

5,1
8,6

66,67
19,3
1,33

5,0
8,4

58,48
22,2
1,33

5,7
5,7

58,82
23,4
1,4

6,8
10,2