Рентгеноскопія

Рентгеноскопія (синонім просвічування) - один з основних методів рентгенологічного дослідження, що полягає в отриманні на просвітчастому (флюоресцирующем) екрані площинного позитивного зображення досліджуваного об'єкта. При рентгеноскопії досліджуваний перебуває просвічує між екраном і рентгенівською трубкою. На сучасних рентгенівських просвічують екранах зображення виникає в момент включення рентгенівської трубки і зникає відразу ж після її вимкнення. Рентгеноскопію зазвичай проводять в добре затемненому приміщенні рентгенівського кабінету (див.) або, в окремих випадках, біля ліжка хворого у світлому приміщенні з допомогою криптоскопа (див.). Штативи сучасних рентгенівських апаратів допускають просвічування як при горизонтальному, так і при вертикальному напрямку променів і вертикальному (рис. 1) або горизонтальному (рис. 2) положенні досліджуваного. Просвічування при горизонтальному положенні досліджуваного і горизонтальному напрямку променів називається латероскопией. Просвічування при горизонтальному положенні досліджуваного і вертикальному напрямку променів називається трохоскопией(див.). Через невеликий яскравості зображення рентгеноскопія вимагає попередньої адаптації очей до темряви. Щоб уникнути втрати адаптації не слід у перервах між просвечиваниями включати в кабінеті яскраве освітлення.

рентгеноскопія
Рис. 1. Рентгеноскопія при вертикальному положенні досліджуваного.Рис. 2. Рентгеноскопія при горизонтальному положенні досліджуваного.

Рентгеноскопію виробляють головним чином при рентгенодіагностиці захворювань внутрішніх органів, розташованих в черевній і грудній порожнинах, за планом, який лікар-рентгенолог становить перед початком рентгеноскопії. Іноді так звану оглядову рентгеноскопію застосовують при розпізнаванні травматичних пошкоджень кісток для уточнення області, підлягає рентгенографії. Просвічування може робити тільки лікар. Рентгенолаборант зобов'язаний стежити за дотриманням технічних умов рентгеноскопії і бути готовим на вимогу лікаря переключитися з режиму просвічування на режим знімків.
Рентгеноскопію зазвичай проводять при силі струму через рентгенівську трубку в межах від 2 до 5 ма та напрузі на трубці від 45 до 85 кв. В цілях протипроменевий захисту необхідно дотримувати наступні умови: проводити рентгеноскопію обов'язково з фільтром з алюмінію товщиною не менше 1 мм; застосовувати шкірно-фокусна відстань (відстань від фокуса трубки до шкіри пацієнта) не менше 35 см; повністю використовувати наявні кошти протипроменевий захисту (свинцеве скло на екрані, захисні ширми, фартухи, рукавички); враховувати час просвічування і доповідати результати лікаря через кожні 2 хв.; при запису хворих на просвічування з'ясовувати у них перед рентгеноскопией давність термінів попередніх просвечиваний і знімків для обліку сумарної дози випромінювання з тим, щоб не перевищувати гранично допустимої дози (див.). В цілях збереження флуоресцентних властивостей екрана необхідно захищати його світлонепроникної шторою (краще з чорного матеріалу) від дії видимого світла, а також впливу сирості та спеки. При зниженні флуоресцентних властивостей екрану, його слід замінити новим.
См. також Рентгенологічне дослідження, Екрани рентгенівські.

Рентгеноскопія (синонім просвічування) - один з основних методів рентгенологічного дослідження, при якому на флюоресцирующем екрані під час включення рентгенівської трубки виникає площинне позитивне зображення досліджуваного об'єкта. Рентгеноскопія здійснюється в рентгенівському кабінеті (див.) або іншому затемненому приміщенні, значно рідше - у світлому приміщенні за допомогою криптоскопа або електронно-оптичного підсилювача (див.). Досліджуваний поміщається між трубкою і просвічує екраном рентгенівського апарата (рис. 1). Просвічування здійснюється при напрузі на трубці 45-85 кв і струмі 2-5 ма в залежності від щільності об'єкта та досліджуваного органу.
Інтенсивність тіні того чи іншого органу, тканини, патологічного утворення при рентгеноскопії залежить від ступеня поглинання рентгенівського випромінювання. Чим вище питома вага тканини, тим більше виражена її здатність поглинати рентгеновы промені і тим більш інтенсивну тінь вона дає на екрані. Інтенсивність тіні залежить також і від обсягу досліджуваного об'єкта. З двох об'єктів з однаковою питомою вагою більший за обсягом дає більш інтенсивну тінь.
Виходячи з позитивного зображення досліджуваного об'єкта, що одержується на флюоресцирующем екрані, менш інтенсивні тіні порівняно з більш щільними позначаються як просвітлення. Такі просвітлення можуть бути результатом змін у структурі об'єкта, так і проекційних накладень на досліджуваний орган або тканина субстратів, меншою мірою затримують рентгеновы промені.
В протилежність органів грудної клітини, що представляють сприятливий об'єкт для рентгенологічного дослідження, черевна порожнина з її вмістом і органи заочеревинного простору внаслідок топографо-анатомічного розташування і рентгеноанатомических особливостей не диференціюються при звичайній рентгеноскопії.
Якщо тінь серця добре видно на тлі прозорих легеневих полів, а елементи кісткового скелета виразно виступають на тлі м'яких тканин, то для виявлення печінки, жовчних шляхів, селезінки, шлунково-кишкового тракту, сечовивідних шляхів на фоні оточуючих їх м'яких тканин і органів зазвичай вдаються до контрастних методів дослідження. Штучне контрастування надзвичайно розширює можливості застосування рентгенівських променів в діагностиці захворювань різних органів і систем. Просторові уявлення, засновані на вивченні скиалогии, рентгеноанатомии, поряд з рентгенологічної та клінічною семіотикою і оволодінню методикою і технікою рентгеноскопії допомагають у трактуванні отриманого рентгенівського зображення. Пряме і безпосереднє зображення досліджуваного об'єкта завдяки використанню розходиться пучка променів на екрані виявляється завжди збільшеним.
Проекційне збільшення може бути значно зменшена при телерентгеноскопии, тобто при збільшенні відстані об'єкт - трубка.
Рентгеноскопія є складовим елементом численних спеціальних методів рентгенологічного дослідження. Однак у ряді випадків дані рентгеноскопії цілком достатні для встановлення діагнозу захворювання. Поряд з основною перевагою рентгеноскопії - простотою і можливістю вивчати функціональний стан досліджуваних органів - вона не позбавлена і деяких недоліків. За фізіологічних особливостей нашого зору мала яскравість зображення на просвітчастому екрані, навіть при гарній адаптації зору (протягом 20 хв) не дозволяє розглянути в ньому дрібних деталей, які визначаються при рентгенографії (див.).


Крім цього, при рентгеноскопії променеве навантаження на досліджуваного значно вище, ніж при рентгенографії. Для зменшення дози іонізуючого випромінювання, що отримується хворим і персоналом, слід прагнути обмежити тривалість рентгеноскопії.
Рентгеноскопія та рентгенографія не конкурують один з одним, а взаємно доповнюють один одного. Важливі додаткові дані вдається отримати при полипозиционной Р., при якій застосовується не тільки ортоскопия, латероскопия (рис. 2), трохоскопия (рис. 3), але і виробляється обертання хворого навколо трьох головних осей. Р. дозволяє легко диференціювати звапніння в додатковою слизової сумки плечового суглоба з компактним острівцем губчастої кісткової тканини у голівці плечової кістки (рис. 4) і т. п. В даний час ряд спеціальних методів рентгенологічного дослідження проводиться під контролем Р. (зондування серця і великих судин, бронхографія, роздування порожнистих органів газом тощо). Значно покращуються результати фістулографія, енцефалографії, пневмомедиастинографии, холеграфіі та ін., якщо при них використовуються переваги Р.
Істотною підмогою в розпізнаванні захворювань ряду органів і систем є так звана рентгенівська пальпація, тобто пальпація досліджуваного органу під час рентгеноскопії. Вміла пальпація дозволяє вивчити тонкі деталі будови слизової оболонки шлунка (рис. 5)виявити джерело больової чутливості, встановити взаємовідносини пальпуємій пухлини з сусідніми органами і тканинами. «Рентгенівська пальпація» допомагає уточнити локалізацію металевих сторонніх тіл і смещаемость нормальних та патологічних утворень.
Рентгеноскопія виявилася надзвичайно ефективною не тільки в рентгенодіагностиці (див.) при встановленні топографії, анатомо-морфологічних особливостей патологічного процесу, виявленні функціонально-динамічних зрушень, але і в рентгенотерапії (див.), при якій Н. допомагає більш точно направити центральний пучок променів на глибоко розташовану пухлину. Р. сприяє фіксуванню на прицеленных знімках ряду істотних деталей в оптимальних положеннях хворого в найбільш відповідальні моменти дослідження. Але особливо ефективна Р. при вивченні дихальних екскурсій діафрагми, для оцінки результатів проби Вальсальви і Мюллера, при спостереженні за скороченнями серця і пульсацією судин, за перистальтичними скороченнями стінок стравоходу та шлунково-кишкового тракту і т. п. Рентгеноскопией, користуються також для виявлення горизонтального рівня рідини і газу в органах грудної і черевної порожнин, в придаткових пазухах носа, при рентгенографії в атипових проекціях, особливо при виконанні тангенціальних знімків.
З метою зменшення променевого навантаження на хворого і персонал Р. повинна проводитися за певним планом, методично послідовно, з раціональним диафрагмированием, яка, зменшуючи вторинне випромінювання, покращує видимість зображення, знижує променеве навантаження. Зменшення останньої досягається також при збільшенні відстані фокус-трубки - об'єкт, при застосуванні алюмінієвих фільтрів завтовшки 3-4 мм, при просвічуванні більш жорсткими променями і невеликій силі струму (1-3 ма). Засобами індивідуального захисту персоналу є захисні фартухи, ширми, рукавички, просвинцованное скло на просвітчастому екрані та ін.
В даний час у зв'язку з використанням електронно-оптичного перетворювача і рентгенотелевидения роль рентгеноскопії зростає.
Використання сучасних досягнень електроніки в рентгенології дозволяє значно підсилити яскравість зображення, істотно зменшити променеве навантаження і проводити дослідження в світлому або малозатемненном приміщенні, тому відпадає необхідність в адаптації до темряви.
При звичайних умовах просвічування різко знижується гострота зору, розрізнювальна чутливість ока до контрастності, швидкість сприйняття.
Застосування електронно-оптичного перетворювача і рентгенотелевидения створює такі умови, при яких очей людини при просвічуванні розрізняє таку ж кількість деталей, яке він бачить на знімку, а з впровадженням рентгенокинематографии створилися передумови для найбільш повної документації рентгеноскопічних зображень. См. також Рентгенологічне дослідження.

Рис. 1. Рентгеноскопія у вертикальному положенні досліджуваного.
Рис. 2. Рентгеноскопія в горизонтальному положенні досліджуваного (за допомогою латероскопа).
Рис. 3. Рентгеноскопія в горизонтальному положенні досліджуваного (за допомогою трохоскопа).
Рис. 4. Диференціальна діагностика між компактним острівцем (1) і вапняним бурситом (2).
Рис. 5. Рентгенограма шлунка, отримана при «рентгенівської пальпації».