Рентгенолаборант

Рентгенолаборант - медичний працівник, який має середню медичну освіту і отримав підготовку на спеціальних курсах для роботи в лікувально-профілактичних і науково-дослідних медичних установах (рентгено - і радіологічних відділеннях, лабораторіях, кабінетах). У своїй роботі рентгенолаборант підпорядковується лікарю-рентгенологу. Рентгенолаборант несе відповідальність за господарське і технічне стан рентгенівського кабінету, стежить за станом апаратури, перед початком роботи перевіряє її справність і приводить її у готовність до роботи. Рентгенолаборант зобов'язаний виконувати правила експлуатації рентгенівських кабінетів, апаратів і дотримуватися інструкції по техніці безпеки і охороні праці; знати правила користування санітарно-технічними пристроями і захисними пристосуваннями.
Рентгенолаборант веде реєстрацію та облік хворих, що надходять для дослідження і лікування; за вказівкою лікаря виробляє укладання хворих для провадження досліджень та лікування; проводить заходи для захисту хворого при проведенні рентгенологічних процедур; заповнює книгу копій протоколів досліджень та лікування або пише під диктовку лікаря-рентгенолога; веде архів протоколів і рентгенограм; проводить самостійно, за вказівкою лікаря, рентгенографію і відпускає процедури. По закінченні роботи стежить за чистотою апаратів і приводить їх у порядок. Рентгенолаборант не має права обслуговувати два і більше одночасно працюючих рентгенівських апаратів навіть у тому випадку, якщо пульти управління знаходяться в одній кімнаті.
В обов'язки рентгенолаборанта входить своєчасне одержання з аптеки (зі складу) медикаментів, плівки, хімікатів, контрастних речовин, канцелярського приладдя тощо; приготування контрастних речовин для дослідження; при відсутності фотолаборанта рентгенолаборант проводить приготування фотохімічних розчинів і всю роботу з фотолабораторії.
Рентгенолаборанты, що знаходяться в зоні дії рентгенівського випромінювання, забезпечуються засобами індивідуального захисту (див. Противолучевая захист, Рентгенівський кабінет) і щорічно проходять обов'язковий медогляд. Рентгенолаборанты мають скорочений робочий день і в залежності від специфічних умов роботи користуються додатковою відпусткою від 12 до 24 днів. Жінки мають право на пенсійне забезпечення по старості з 45 років при загальному стажі роботи не менше 15 років, з них 7,5 років в якості рентгенолаборанта, а чоловіки - 50 років при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них в якості рентгенолаборанта не менше 10 років.