Фізичні методи дослідження серця

Сторінки: 1 2

При аускультації в першу чергу вислуховують окремі клапани серця: мітральний - у верхівки серця, клапан аорти - у II міжребер'ї справа від грудини, клапан легеневого стовбура - у другому міжребер'ї зліва від грудини і тристулковий клапан - біля основи мечоподібного відростка грудини (рис. 2). Серце вислуховують також в точці Боткіна - Ерба (місце прикріплення III - IV ребра до грудини зліва), де часто виявляються шуми, пов'язані з ураженням клапана аорти. Якщо при аускультації в цих п'яти точках виявлені відхилення від норми, потрібно ретельно вислухати всю область серця.
У нормі при аускультації серця вислуховуються два тони. Перший тон утворюється під час систоли серця при скороченні серцевого м'яза і закритті передсердно-шлуночкових клапанів; другий тон виникає під час діастоли при закритті стулок клапанів аорти і легеневого стовбура. Тони між собою розділяються паузами, між першим і другим тонами пауза більш коротка, ніж між другим та першим. Іноді під час діастоли вдається вислухати додаткові третій та четвертий тони серця, що утворюються при наповнення шлуночків кров'ю. У молодих худорлявих суб'єктів третій та четвертий тони можуть вислуховуватися і при здоровому серці, у літніх людей вони зазвичай свідчать про ураження міокарда (див. ритм Галопу).
Звучність тонів серця залежить як від стану самого серця, так і від стану органів і тканин, що оточують серце. Звучність тонів серця зменшується при ослабленні міокарда, при скупченні рідини в порожнині перикарда, при емфіземі легенів і ін Тони стають більш гучними при посиленій роботі серця (фізичне і нервове напруження, дифузний токсичний зоб та ін). Іноді змінюється звучність тільки одного тону. Так, перший тон у верхівки слабшає при недостатності мітрального клапана, клапана аорти, посилюється - при мітральному стенозі. Другий тон над аортою і легеневим стовбуром посилюється в тих випадках, коли підвищується тиск в цих судинах. При підвищенні тиску в аорті другий тон посилюється над клапаном аорти (акцент другого тону над аортою). При підвищенні тиску в легеневій артерії акцент другого тону визначається над клапаном легеневого стовбура. Іноді з'являється роздвоєння або розщеплення тонів, найчастіше пов'язане з неодночасному систолой правого і лівого шлуночків або з неодночасними зачиненням стулок клапана аорти і легеневого стовбура.
При патологічних процесах можуть з'являтися шуми в серці (рідко вони можуть бути і у здорових). Патологічні шуми серця виникають при звуженні клапанного отвору або при деформації клапанів серця, які, закриваючись, не дають повного замикання отвори. Розрізняють систолічний шум (див.) і див. діастолічний шум (див.) в залежності від появи шуму у систолі або діастолі.
Систолічний шум виникає при недостатності двостулкового і тристулкового клапанів, при звуженні гирла аорти і легеневого стовбура та ін.
див. Діастолічний шум при звуженні передсердно-шлуночкових отворів, недостатності клапанів аорти і легеневого стовбура та ін.
При перикардиті (див.) можна вислухати шум тертя перикарда. Шуми, не пов'язані з патологією серця, іноді виникають при зменшенні в'язкості крові і збільшення швидкості кровотоку (при недокрів'ї, дифузному токсичному зобі). Після аускультації серця вислуховують судини, особливо шиї, над якими іноді знаходять шуми (наприклад, систолічний шум над сонними артеріями при звуженні гирла аорти, шум над яремными венами при недокрів'ї).
Артеріальний тиск визначають методом сфигмоманометрии (див.). В нормі артеріальний тиск в плечовій артерії у людей 20-40 років в середньому дорівнює 120/70 мм рт. ст. (див. Кров'яний тиск).