Вуглеводи

Вуглеводи (глициды) - група органічних речовин загальної формули - ЗmН2nПроn. Формально вуглеводи можна розглядати як сполуки вуглецю і води [Cm(H20)n], звідси і назва вуглеводи. Поряд з білками (див.) і жирами (див.) необхідні для життєдіяльності тварин і рослин.
Вуглеводи поділяють на прості, або моносахариди (див.), не здатні до гідролізу, і складні вуглеводи, гидролизующиеся на ряд простих вуглеводів. За кількістю атомів вуглецю в молекулі прості вуглеводи ділять на тетрозы, пентозы, гексозы і т. д., а за хімічною будовою це багатоатомні альдегидо - і кетоноспирты - альдозы і кетозы. Найбільше значення мають гексозы: глюкоза (див.) і фруктоза. Складні вуглеводи за кількістю виходять при їх гідролізі простих вуглеводів ділять на дисахариди, трісахаріди і т. д. і полісахариди (див.), що дають при гідролізі багато молекул простих вуглеводів. До дисахаридам відносяться: буряковий цукор, або сахароза (див.), молочний цукор, або лактоза (див.), та ін. Полісахариди поділяють на: гомополисахариды, які дають при гідролізі один вид простого вуглеводу (наприклад, крохмаль, клітковина дають глюкозу), і гетерополисахариды, дають суміш простих вуглеводів та їх похідних, наприклад мукополісахариди (див.) та ін.
См. також Вуглеводний обмін.