Фельдшер і акушерка

«Фельдшер і акушерка» - щомісячний науково-практичний журнал для середніх медпрацівників, орган Міністерства охорони здоров'я СРСР і Міністерства охорони здоров'я РРФСР. Видається з 1936 р. Розповсюджується лише за передплатою.
Основне завдання журналу - підвищення професійних знань та ідейно-політичного рівня читачів, особливо фельдшерів та акушерок, самостійно працюють у сільській місцевості.
При редакції журналу створено редакційну раду; серед 30 його членів - фельдшера і акушерки, вчені, керівники органів і закладів охорони здоров'я з різних міст та сіл усіх союзних республік країни. Періодично члени редакційної ради проводять читацькі конференції зі звітом про роботу журналу, виявляють потреби і запити читачів.
В журналі публікуються передові статті, знайомлять читачів з постановами Партії та Уряду, наказами міністерств охорони здоров'я СРСР і РРФСР.
У розділі «Організація охорони здоров'я» публікуються матеріали, що висвітлюють діяльність фельдшерсько-акушерських пунктів і здоровпунктів на промислових підприємствах, роботу рад фельдшерів, проблеми вивчення захворюваності та диспансеризації населення на сільській лікарській ділянці і т. д.
Багато місця приділяється різних питань профілактичної та протиепідемічної роботи. В розділі «Епідеміологія та гігієна» публікуються матеріали про заходи з профілактики та епідеміології інфекційних захворювань, про санітарному нагляді за джерелами водопостачання, підприємствами по переробці сільськогосподарської продукції, громадського харчування, школами і дитячими установами, про гігієну праці і побуту працівників промислового і сільськогосподарського виробництва, благоустрій населених місць, ведення обліку і звітності.
Розширенню кругозору фельдшерів та акушерок, підвищенню їх кваліфікації в розпізнаванні, лікуванні та профілактиці різних хвороб сприяють матеріали, що поміщаються в розділі «Клінічна медицина». У статтях наводяться дані диференціальної діагностики, долікарської допомоги при окремих захворюваннях, їх профілактиці; додається короткий список рекомендованої літератури.
Найважливіші в роботі будь-якого медпрацівника питання, пов'язані з наданням невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях, читачі знаходять у розділі «Швидка та невідкладна допомога».
В розділі «Дискусії» обговорюються актуальні питання про подальші шляхи розвитку лікувально-профілактичної допомоги трудівникам села, ряд питань, пов'язаних з роботою фельдшерсько-акушерських пунктів, і т. д.
Питань охорони здоров'я в різних країнах світу та висвітлення діяльності фельдшерів та акушерок в охороні здоров'я населення присвячений розділ «охорона Здоров'я за кордоном».
В розділі «Санітарна освіта» публікуються методичні матеріали з гігієнічного навчання та виховання населення, які можна використовувати для підготовки до лекції або бесіди. В розділі «Обмін досвідом» зі статтями виступають, як правило, фельдшера і акушерки, розкриваючи свій досвід роботи за різними напрямками діяльності фельдшерсько-акушерських пунктів, здоровпунктів промислових підприємств та ін. Регулярно розміщуються матеріали з розділу «Історія медицини» про видатних діячів охорони здоров'я і вчених-медиків, історії розвитку фельдшерської та акушерської спеціальності; статті, присвячені участі фельдшерів та акушерок у революційній діяльності, в період становлення Радянської влади та організації радянської охорони здоров'я, у Великій Вітчизняній війні і т. д. В журналі є також розділ «Життя медичних училищ»освітлює питання підготовки та удосконалення середніх медичних кадрів, обміну досвідом викладачів медичних училищ, методики викладання, ведення ідейно-політичної виховної роботи з учнями.
В розділі «Заслужені працівники» публікуються статті про передових фельдшерів та акушерок, кавалерів ордена Леніна і Героїв Соціалістичної Праці.
В розділі «Медичний семінар» ставляться для колективного обговорення і вирішення читачів конкретні завдання з області акушерства та гінекології, невідкладної терапії, хірургії, гігієни та інших дисциплін. Журнал публікує медичні та юридичні консультації, огляди лікарських журналів, рецензії на видання, розраховані в основному на середніх медпрацівників; дає різні практичні поради, а також інформацію про вийшли лікарських препаратах. Крім того, для середнього медичного персоналу видається щомісячний науково-практичний журнал «Медична сестра» - орган Міністерства охорони здоров'я РРФСР. Журнал призначений для медсестер міських і сільських лікувально-профілактичних закладів. Видається з 1942 р. Розповсюджується за передплатою. В журналі висвітлюються питання теорії та практики різних галузей медицини, які мають на меті підвищення кваліфікації медсестер, їх теоретичних і практичних знань; публікуються статті, присвячені питанням догляду за хворими, медичній техніці, санітарній освіті. Журнал публікує матеріали, що пропагують досвід роботи передових лікувально-профілактичних установ і найкращих медсестер. У передових статтях висвітлюються заходи, спрямовані на подальше поліпшення охорони здоров'я та підвищення якості медичного обслуговування населення. З метою удосконалення знань медсестер введено розділ «Практикум медичних сестер». Систематично висвітлюється робота рад медичних сестер, питання підготовки сестринських кадрів. Публікуються статті історичного характеру. Друкуються рецензії на вийшли підручники і посібники для середніх медпрацівників. Даються консультації з медичних та юридичних питань.