Хірургія

Хірургія - це область клінічної медицини, що вивчає захворювання, основним методом лікування яких є операція.
Хірургія - одна з найбільш древніх медичних спеціальностей. Як клінічна дисципліна хірургія безперервно ускладнювалася й удосконалювалася.
У різний час від нього відбрунькувалися» і стали самостійними офтальмологія, оториноларингологія, нейрохірургія, урологія, гінекологія, онкологія, травматологія та ін.
Для дослідження хірургічного хворого, крім традиційних клінічного, лабораторного та рентгенологічних методів, в останні роки широко застосовується ряд спеціальних інструментальних, рентгенологічних і функціональних досліджень (бронхоскопія, езофагоскопія, лапароскопія, ангіокардіографія, бронхоспирометрия та ін).
Хірургічний метод лікування [криваві і безкровні хірургічні операції (див.)] застосовується при захворюваннях всіх органів і тканин людського організму. Розрізняють: хірургія органів черевної (абдомінальна хірургія) і грудний (торакальна хірургія) порожнин; при цьому виділяються окремі вузькі напрями хірургії (хірургія легень, серця, судин, прямої кишки тощо); щелепно-лицьова хірургія, відновна хірургія - відновлення порушених функцій і втрачених анатомічних утворень.
Розробка методів і технічних прийомів хірургічних операцій здійснюється оперативною хірургією.
Основи хірургії: асептика (див.) та антисептика (див.), різні види знеболювання (див. Анестезія, Наркоз, Знеболювання), передопераційна підготовка та догляд після операції (див. Передопераційний період і Післяопераційний період).
Сучасна хірургія вимагає від хірурга не тільки вправного володіння технікою оперативного втручання, але й глибоких знань інших медичних дисциплін, насамперед анатомії, нормальної та патологічної фізіології, терапії, фармакології та ін.

В уявленні більшості людей найважливіша зброя хірурга - скальпель, з допомогою якого він впроваджується в організм, щоб полегшити його страждання. Але є й безкровні хірургічні втручання. Сучасні можливості техніки дозволяють зробити за допомогою лазера, ендоскопів, ультразвукових променів багато операції «без операції». Про те як науково-технічна революція допомагає службі здоров'я, розповідається нижче.
Інформація розрахована на медичних працівників, студентів медвузів.