Урологія

Урологія - це область клінічної медицини, яка вивчає нормальну та патологічну фізіологію, етіологію, патогенез, діагностику, лікування та профілактику захворювань сечової і статевої системи чоловіків і сечової системи жінок. Деякі розділи урології тісно пов'язані з нефрологией (див.); крім того, урологія займається вивченням і лікуванням гонореї (див.) у чоловіків.
Широке розвиток урологія отримала після впровадження в практику спеціальних методів дослідження: цистоскопії (див.) та уретроскопії (див.), екскреторної урографії (див.), пієлографії (див.), цистографії (див.), уретрографии (див.), ниркової ангіографії (див.) та ін.
Велике місце в урологічній діагностиці займають цитологічні методи дослідження (див. Цитологічна діагностика), пункційна біопсія (див.), а також методи радіоізотопної діагностики (див.). См. також Андрологія.

Анатомія та фізіологія органів сечостатевої системи

У жінок сечова і статева системи ізольовані один від одного, у чоловіків вони повідомляються у простатичній частині уретри, де відкриваються вивідні протоки передміхурової залози і семявибрасивающіе протоки.

Симптоматологія

Патологічні процеси в органах сечостатевої системи проявляються трьома основними групами симптомів: 1) болями, 2) розладами сечовипускання, 3) змінами сечі.

Методи дослідження

Перш ніж приступити до обстеження хворого, необхідно зібрати детальний анамнез. Поряд з общеанамнестическими відомостями про умови життя і праці, про перенесені захворювання необхідно встановити, коли з'явилися перші ознаки цього захворювання і як воно розвивалося в подальшому. Особливу увагу слід приділити основним симптомам урологічних захворювань - болю, розладів сечовипускання, зміни характеру сечі, порушенням статевої функції і т. д.
Вади розвитку (аномалії) сечостатевих органів

Порівняно з іншими системами людського організму вади розвитку сечостатевих органів зустрічаються досить часто. По частоті і різноманітності аномалій перше місце займають нирки і сечоводи, що пояснюється особливою складністю їх ембріогенезу.

Туберкульоз сечостатевої системи

У чоловіків туберкульоз сечової системи часто поєднується з туберкульозом статевих органів. У жінок вони рідко супроводжують один одного.

Пухлини сечостатевих органів

Травма органів сечостатевої системи

Інші захворювання сечостатевої системи

«Довідник по урології» є першим виданням такого роду у вітчизняній літературі. На відміну від численних підручників і посібників з урології він містить найнеобхідніші, чисто практичні і в той же час відповідні сучасному рівню науки відомості про симптоматиці, клінічній течії, діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань сечових і чоловічих статевих органів у лаконічному викладі. Довідник складається з 11 розділів, в кожному з яких матеріал викладено у вигляді окремих статей, розміщених в алфавітному порядку. Така побудова довідника полегшить користування нею в повсякденній практичній роботі, прискорить пошуки необхідного лікаря інформації.
«Довідник по урології» повинен виявитися корисним як для урологів, так і для практичних лікарів інших спеціальностей, які недостатньо обізнані в питаннях патології сечових і чоловічих статевих органів, але постійно стикаються з урологічними захворюваннями та ускладненнями з боку сечових органів у хворих різного профілю.
Ми сподіваємося, що праця великого колективу авторів і упорядників довідника дозволить лікарів-урологів поглибити практичні знання по своїй спеціальності, а клініцистам, які працюють в різних областях медицини, ознайомитися з такою важливою та багатогранною дисципліною, як сучасна урологія.